SLP fuseert met Groen!
Foto: belga
De kleine links-liberale partij SLP fuseert met Groen!. De fusie werd zaterdag door de politieke raad van Groen! goedgekeurd met 76 procent en op de partijraad van SLP met bijna 70 procent.
'Bedoeling is om in Vlaanderen een sterke groene vierde stroming te organiseren', zo verklaarde Groen!-voorzitter Wouter Van Besien zaterdag.

Op een gezamenlijke persconferentie zetten Van Besien en SLP-voorzitter Geert Lambert vooral de overeenkomsten tussen beide partijen in de verf. Het gaat dan vooral om de ongebonden houding van beide partijen en de gelijke visie op thema’s zoals duurzaamheid en diversiteit.

'Stemtestgevaar'

Van Besien legde het uit met de term 'stemtestgevaar'. Bij stemtests voor de verkiezingen kwamen kiezers van Groen! vaak uit bij SLP en andersom. 'Een bewijs dat beide programma’s inhoudelijk nauw bij elkaar aansluiten', aldus Van Besien.

'Er zijn wel verschillen, maar die zitten vaak in de bewoordingen', legt Lambert uit. Die verschillen zitten dan bijvoorbeeld op communautair en op economisch vlak. Een reeks studiedagen en congressen moeten alvast helpen om de samenwerking uit te diepen en de verschilpunten te overstijgen.

Naast de traditionele socialistische, christen-democratische en liberale wil het vernieuwde Groen! een 'vierde stroming' worden. Een concreet streefcijfer voor de volgende verkiezingen - normaal gezien de federale verkiezingen van 2011 - durfden Van Besien en Lambert nog niet noemen.

Politieke geloofwaardigheid Lambert

Lambert geeft toe dat er een gevaar bestaat dat mensen gaan twijfelen aan zijn politieke geloofwaardigheid. Op enkele jaren tijd was Lambert lid van achtereenvolgens Spirit, VlaamsProgressieven, SLP en nu Groen! . 'Toch ben ik inhoudelijk hetzelfde parcours blijven rijden. Ik blijf ook een sociaal-liberaal en ik reken erop dat het sociaal-liberalisme in Groen! kan overleven', aldus Lambert. Lambert hamert er ook op dat hem geen beloftes voor postjes of mandaten zijn gedaan.

Uitwerking integratie

Hoe de samenwerking op de verschillende niveaus zal uitgewerkt worden, ligt nog niet 100 procent vast. Op Europees niveau stelt er zich geen probleem. Daar zit ex-SLP’er Nelly Maes al in dezelfde fractie als de groenen (Groenen/Europese Vrije Alliantie). Op federaal niveau wordt Geert Lambert de derde senator voor Groen! .

Ook op lokaal vlak wordt de integratie doorgevoerd. Op sommige plaatsen ligt dat wel moeilijk. Hier en daar zit de SLP in de meerderheid en Groen! in de oppositie, of omgekeerd. Bedoeling is dat de engagementen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 worden gerespecteerd.

Verkiezingsnederlaag

SLP is de opvolger van Spirit en Vlaamsprogressieven((Vl.Pro). Eind 2008 viel Vl.Pro helemaal uiteen. Een hele reeks partijleden, onder wie Bert Anciaux, stapten over naar sp.a. Een aantal anderen, onder aanvoering van Geert Lambert, kozen met SLP voor een links-liberaal project.

Bij de regionale verkiezingen van 7 juni 2009 bleef SLP met amper 1,09 procent van de stemmen ruim onder de kiesdrempel. De opvolger van Spirit en de Vlaamse Progressieven haalde geen enkele zetel, waardoor voorzitter Geert Lambert als enig parlementslid overbleef. Lambert kondigde aan dat de partij na het zomerreces over de toekomst zou beslissen.

Begin deze week raakte bekend dat SLP gesprekken voerde met Groen! over een evenuele fusie. Groen!-voorzitter Wouter Van Besien liet zich goedkeurend uit over het voorstel.