Het stadsbestuur van Mechelen dagvaardt de exploitant van het waterzuiveringsstation in Brussel, Acquiris, het Brussels hoofdstedelijk gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer in het kader van het 'rampzalig en hallucinant Zenneschandaal'.

'Wij varen een offensieve koers om zo snel mogelijk de zuivering weer op gang te trekken. Elk uur telt', verklaarde burgemeester Bart Somers (Open VLD). 'Onze raadsman heeft op 24 uur tijd een omstandig en vlijmscherp klachtendossier samengesteld dat wij vandaag hebben ingeleid bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.'

Het stadsbestuur heeft bijkomend nog een 'verzoekschrift tot het bekomen van verkorting van termijnen' ingediend. 'Wij hebben de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg verzocht om de drie partijen reeds te dagvaarden tegen de zitting van morgen donderdag 17 december. Onze doelstelling is immers om de verantwoordelijken zo snel mogelijk te verplichten de zuivering opnieuw op te starten', aldus milieuschepen Marina De Bie (Groen! ).