In de Brusselse Kruidtuin is maandag tijdens een academische zitting de deontologische raad voor journalisten van de Franse gemeenschap opgericht. Het is de Franstalige tegenhanger van de Raad voor de Journalistiek, die al in 2002 werd opgericht voor de Nederlandstalige pers.

De Conseil de déontologie journalistique (CDJ) bestaat uit vertegenwoordigers van de redacties, hoofdredacteurs, uitgevers en vertegenwoordigers uit het verenigingsleven. Ze komt op 13 januari bijeen voor een eerste werkvergadering.

De CDJ kan geen sancties treffen, maar wel een moreel oordeel uitspreken.

Tot 2001 bestond er een federale en tweetalige deontologische raad op initiatief van de AVBB, de Belgische vereniging van Beroepsjournalisten.