Hieronder een opsomming van beloftes die landen hebben gedaan met betrekking tot het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Verenigde Staten:
De Amerikaanse president Barack Obama heeft beloofd de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 17 procent te hebben teruggebracht in vergelijking met 2005. Dat betekent een vermindering van 3 tot 4 procent ten opzichte van 1990, het referentiepunt dat door de meeste landen wordt gehanteerd. Het streven is de uitstoot in 2030 met 41 procent te hebben teruggebracht en in 2050 met 83 procent. Daartoe moet het Congres complexe klimaatwetten aannemen.

Europese Unie:
Heeft al afgesproken dat de uitstoot in 2020 met 20 procent moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Bereid om dat percentage te verhogen naar 30, als andere rijke landen vergelijkbare verplichtingen aangaan.

Japan:
Wil de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent hebben teruggebracht ten opzichte van 1990, als andere rijke landen daartoe ook bereid zijn. Niet duidelijk hoe het land dit doel denkt te bereiken.

Australië:
Wil de uitstoot in 2020 met 25 procent hebben teruggebracht ten opzichte van het jaar 2000.

Rusland:
Heeft bij de EU aangegeven bereid te zijn de uitstoot voor 2020 met 25 procent terug te brengen, als andere rijke landen dat ook doen. Eerder zei Rusland de uitstoot met 10 tot 15 procent te zullen beperken in vergelijking met 1990.

Canada:
Wil de uitstoot tegen 2020 met 20 procent inperken ten opzichte van 2006. Dat is een vermindering van ongeveer 3 procent ten opzichte van de uitstoot in 1990.

Nieuw-Zeeland:
10 tot 20 procent uitstootbeperking in 2020 ten opzichte van 1990.

Noorwegen:
Is bereid de uitstoot voor 2020 met 30 tot 40 procent te verminderen in vergelijking met 1990.

China:
Heeft beloofd de 'koolstofintensiteit' (de hoeveelheid CO2 die een land uitstoot in verhouding tot zijn bruto binnenlands product) in 2020 met 40 tot 45 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van 2005.

India:
Streeft ernaar in 2020 20 tot 25 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 2005.

Indonesië:
Zegt de uitstoot in 2002 met 26 procent te hebben teruggebracht in vergelijking met de huidige uitstoot en met 41 procent als het daarbij financieel geholpen wordt.

Zuid-Korea:
Kondigde vorige maand aan dat het de CO2-uitstoot in 2020 met 4 procent zal hebben teruggebracht ten opzichte van 2005.

Brazilië:
Wil de uitstoot in 2020 met 36 tot 39 procent hebben teruggebracht, overwegend door de ontbossing in het Amazonegebied tegen te gaan.

Mexico:
Stelt zich vrijblijvend ten doel de CO2-uitstoot voor 2050 met 50 procent terug te brengen in vergelijking met het jaar 2000, op voorwaarde dat het daarbij financiële en technische hulp krijgt.

Zuid-Afrika:
Zei zondag dat het over tien jaar 34 procent minder CO2 zal uitstoten dan het zonder speciale maatregelen gedaan zou hebben. In 2025 moet dat percentage 42 bedragen, wat zou inhouden dat de CO2-uitstoot daarna daadwerkelijk omlaag gaat.