België bouwt mee aan reuzewindmolenparken op Noordzee
Foto: pol de wilde
België en acht andere Europese landen willen een netwerk van windmolenparken in de Noordzee uitbouwen. Dat staat in een gemeenschappelijke verklaring die federaal minister van Energie Paul Magnette (PS) maandag in Brussel samen met zijn ambtgenoten heeft ondertekend.

'Deze landen hebben momenteel elk hun eigen nationale projecten op het vlak van offshore windmolenparken. Het zou een goed idee zijn om nauwer samen te werken', verklaarde initiatiefnemer Magnette.

België, Groot-Brittannië, Nederland, Luxemburg, Ierland, Zweden, Duitsland, Frankrijk en Denemarken willen meer bepaald bestuderen hoe de windmolenparken in de Noordzee met elkaar verbonden kunnen worden tot één netwerk. Experts van de negen landen gaan zich buigen over de haalbaarheid, de kosten, de beschikbare bronnen en mogelijke synergieën.

Het netwerk, aangekondigd op de dag dat de klimaatconferentie van Kopenhagen van start is gegaan, moet de Europese landen helpen om het aandeel hernieuwbare energie in hun energiemix op te krikken. De Europese Unie heeft immers tot doel het aandeel tegen 2020 op te trekken tot 20 procent. België moet in dat kader een aandeel van 13 procent halen. 

'Historisch akkoord'

 ODE Vlaanderen, de Organisatie voor Duurzame Energie, verwelkomt het politiek akkoord. 'Dit historisch akkoord geeft uitzicht op een efficiënte coördinatie van het potentieel aan hernieuwbare energieproductie van de landen die grenzen aan de Noordzee, maar ook aan de Baltische en Ierse Zee', stelt Bart Bode van ODE Vlaanderen. 'De uitvoering van dit project geeft een concreet antwoord op de manier waarop de broeikasgassen verminderd kunnen worden. Als men in Kopenhagen tot een akkoord komt, zal de uitdaging vooral zijn om de vermindering van CO2 in de praktijk om te zetten. Met het Noordzee kabelnetwerk kan men de stroomvoorziening door windenergie optimaliseren.'

'Op die manier kan men ook andere hernieuwbare energiebronnen, zoals het ruime potentieel aan waterkracht in Scandinavië aanwenden, mocht dat nodig blijken', aldus Bode.

ODE Vlaanderen is de Organisatie voor Duurzame Energie die als koepel in het Vlaams Gewest sinds 1996 de bedrijven en onderzoeksinstellingen actief in hernieuwbare energie verenigt.