‘Partijpolitiek is helemaal terug’
Foto: ivan put
Vlaams parlementslid en voormalig Vlaams minister van Media, Eric Van Rompuy (CD&V), hekelt de manier waarop VRT-baas Dirk Wauters aan de kant is gezet is door de Vlaamse regering. ‘De partijpolitiek is helemaal terug en de raad van bestuur en de regering nemen opnieuw de VRT in handen zoals in de tijd van de BRT’, zo stelt Van Rompuy op zijn weblog.

Van Rompuy verwijst naar de veranderingen die hij als gewezen minister van Media doorvoerde in de periode 1995-1999. Zo schroefde hij onder meer de politisering bij de openbare omroep terug.
      
Van Rompuy heeft vragen bij de huidige gang van zaken. ‘Van de geest van de hervorming van de VRT die ik consequent en met succes doorvoerde in de jaren negentig is niets meer overgebleven. (...) Als oud-minister van Media bloedt mijn hart want ook vandaag krijg ik nog van velen positieve reacties op de hervormingen van 1995. Deze golden als een voorbeeld hoe een publieke dienst kan worden hervormd en gedepolitiseerd.’
      
Volgens Van Rompuy heeft de politiek zijn greep op de VRT weer versterkt. Zo vraagt de CD&V'er zich af: ‘Hebben we opnieuw een minister van Media (Ingrid Lieten, nvdr) die met deze bevoegdheid meent aan partijpolitiek te moeten doen?’.