VN gelooft in een happy end in Kopenhagen
Foto: reuters
De grootste klimaattop uit de geschiedenis van deze aardbol is vandaag van start gegaan in Kopenhagen. 15.000 vertegenwoordigers uit 192 landen proberen tussen 7 en 18 december een plan op te stellen om global warming een halt toe te roepen. Dat minstens 100 staatshoofden, mét heel wat beloften, ook zullen afzakken naar de Deense hoofdstad, stemt de Verenigde Naties optimistisch. 

De aankondiging van de Amerikaanse president Barack Obama dat ook hij op de slotdag aanwezig zal zijn, geeft de bezielers van de top hoop dat er een akkoord uit de bus zal komen. Obama beloofde eerder dat de VS, na China de grootste vervuiler op aarde, de uitstoot van broeikasgassen met 4 procent zal terugdringen ten opzichte van 1990. Hoewel lang niet voldoende, is het een belangrijk signaal: een jaar geleden, toen George W. Bush nog met de plak zwaaide, achtte de VS de klimaatswijziging 'niet essentieel en niet kritiek'. Obama zou ook grote vervuilers regels opleggen en een budget voorzien om global warming aan te pakken.

'Het is de eerste keer in 17 jaren onderhandelingen over het klimaat dat zoveel landen beloften op tafel hebben gelegd', zegt Yvo De Boer, hoofd van de klimaatcel van de Verenigde Naties. 'Dit is zonder meer ongezien.' Maar ook nodig, zegt hij er meteen bij. 'Onze tijd is op. De regeringen zullen oplossingen moeten bieden.'

Ook de snel ontwikkelende landen China en India hebben hun voornemens klaar: ze zijn bereid om de uitstoot van broeikasgassen minder sterk te laten groeien dan hun economie. De Indiase premier Manmohan Singh en zijn Chinese ambtgenoot Wen Jiabao hebben aangekondigd dat ook zij aan de onderhandelingen in Kopenhagen zullen deelnemen.

Ster Zuid-Afrika

Zuid-Afrika verraste zondag met een erg straffe belofte: het is van plan om in de komende 10 jaar de uitstoot van broeikasgassen met 34 procent te doen dalen. In 2024 moet er al 42 procent af. 'Zuid-Afrika is daarmee een van de sterren van deze onderhandelingen', oordeelde milieuorganisatie Greenpeace.  

Volgens de VN is een toereikend akkoord niet ondenkbaar. Uit studies blijkt dat over de gehele wereld tegen 2020 maximaal 44 miljard ton CO2 uitgestoten mag worden om de ergste klimaatrampen te voorkomen. Afgaande op huidige beloftes, zijn de verschillende landen nu al bereid om de hoeveelheid terug te dringen tot 46 miljard ton. Vandaag zitten we aan 47 miljard ton. 'De kloof is al sterk vernauwd', zegt Achim Steiner, milieu-official bij de VN. 

Op de openingsdag van de klimaattop zullen Connie Hedegaard, voorzitter van de conferentie, Yvo De Boer en Rajendra Pachauri, hoofd van de wetenschappelijke afdeling van de VN, de duizenden vertegenwoordigers toespreken. De conferentie, die met een vertraging van 45 minuten begon, werd geopend met een film over de volkeren die de klimaatverandering aan den lijve ondervinden.