In de eerste helft van 2009 is één huwelijk op veertig een holebi-huwelijk. Als deze trend zich voortzet is dat een sterke toename vergeleken met voorgaande jaren, waar het gemiddelde de laatste drie jaar rond 1.100 per jaar schommelde. Dat leidt Open VLD-senatrice Ann Somers af uit cijfers die ze van de minister van Binnenlandse Zaken kreeg.

In de eerste helft van 2009 waren er 41.352 hetero- tegen 942 holebi-huwelijken. Bij dat laatste ging het om 490 huwelijken tussen homo's en 452 tussen lesbiennes.

Sinds oktober 2004 zijn ook huwelijk van mensen met hetzelfde geslacht mogelijk met een buitenlandse partner. In het eerste semester van 2009 ging het om 208 huwelijken.
      
Met 942 holebi-huwelijken in een half jaar, lijkt 2009 te liggen in de lijn van 2003, toen holebi-huwelijken mogelijk werden. Toen telde men 1.708 huwelijken. De jaren nadien schommelde het aantal tussen 1.027 in 2005 en 1.150 in 2007.

‘Strijd nog niet gestreden’
      
Voor Somers betekent dit niet dat alles rozengeur en maneschijn is: ‘Zolang er sprake blijft van pesterijen, impliciete tegenkanting of pure discriminatie, is de strijd niet gestreden. Uit recent onderzoek is nog gebleken dat jongeren uitgesproken negatieve meningen hebben over holebi's.’

Meer echtscheidingen bij hetero’s 
      
Het aantal echtscheidingen lag bij de hetero's verhoudingsgewijze hoger dan bij holebi's: 32.596 tegen 211. Dat betekent dat in de eerste helft van 2009 er tegen vijf huwelijken, vier echtscheidingen tussen partners van verschillend geslacht werden opgetekend. Bij holebi's telt men iets meer dan een scheiding op vijf huwelijken.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig