In november telde de VDAB 22,5 procent meer niet-werkende werkzoekenden dan in november 2008. Dat betekent dat de aangroei op jaarbasis al ruim een half jaar stabiel blijft. Dat schrijven De Tijd en De Morgen woensdag.

In juni werd een voorlopig hoogtepunt bereikt met een toename van 23,5 procent. In juli zakte het groeicijfer tot 19,8 procent. De groeipercentages van de daaropvolgende maanden zitten in die vork.

Opvallend is dat het verschil tussen de geslachten kleiner wordt. Aanvankelijk steeg enkel het aantal werkzoekende mannen. In juni werd een hoogtepunt bereikt. De VDAB registreerde toen 37,5 procent meer mannelijke werklozen dan het jaar ervoor. Sindsdien kalfde dat groeipercentage af, tot een stijging van 29,8 procent in november. Met 15,4 procent ligt het groeipercentage bij vrouwen nog altijd een pak lager. Maar bij hen neemt de groei nog maand na maand toe.

In een eerste fase van de crisis werd bijna uitsluitend de industrie getroffen, waarin mannen oververtegenwoordigd zijn. Nu lijkt het erop dat ook de dienstensectoren de tol van de crisis betalen. Daar zijn de vrouwen het sterkst aanwezig.