De koning heeft gewezen vice-premier Frank Vandenbroucke (SP.A), oud-minister Jos Chabert (CD&V) en Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) benoemd tot minister van staat. Zo blijkt uit een mededeling van het paleis.

De benoeming gebeurde op 24 november, op voordracht van Herman Van Rompuy, toen nog premier. Het koninklijk besluit van de benoeming verschijnt dinsdag in het Belgisch staatsblad.

Minister van staat is een eretitel die door de koning wordt toegekend op voordracht van de premier. Het gaat om persoonlijkheden die zich in het openbare leven bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De voorwaarden voor het toekennen van de titel liggen niet vast.

De titel is alleen protocollair van belang. Ministers van staat hebben recht op een zekere voorrang bij de organisatie van officiële plechtigheden en mogen rondrijden met een A-nummerplaat. Maar een vergoeding is er niet aan verbonden. 

Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke (54) was voorzitter van de toenmalige SP van 1989 tot 1994. Daarna werd hij minister van Buitenlandse Zaken tot hij een jaar nadien moest opstappen door de Agusta-affaire. In 1999 keerde hij terug als minister van Sociale Zaken in de regering Verhofstadt I. In 2004 maakte hij de overstap naar de Vlaamse regering als minister van Werk en Onderwijs. Na de verkiezingen van 2009 was er geen ministerpost meer weggelegd voor hem.

Jos Chabert

Christen-democraat Jos Chabert (76) was de langstzetelende minister sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij werd in 1973 minister van Vlaamse Cultuur en Vlaamse Zaken in de nationale Belgische regering. Tot 1981 was hij nog minister van Verkeerswezen, PTT, Openbare Werken en Institutionele Hervormingen. In 1989 maakte hij de overstap naar de Brusselse regering, waar hij tot 2004 zitting had. Hij was in totaal 41 jaar parlementslid en 24 jaar minister. Bij de verkiezingen van 2009 werd hij niet herverkozen.

Armand De Decker

De Franstalige liberaal Armand De Decker (61) was van 2004 tot 2007 minister van Ontwikkelingssamenwerking. In 1995 werd hij voorzitter van het Brussels parlement. Vier jaar later nam hij de voorzittershamer van de Senaat over tot hij federaal minister werd. Na de federale verkiezingen van 2007 nam hij opnieuw plaats in de voorzitterszetel van de Hoge Vergadering.


       
 

 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig