Ook Vlaams Belang wil bouw moskeeën en minaretten aan banden leggen
Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter reageert verheugd op de uitslag van het Zwitserse referendum omtrent het verbod op de bouw van minaretten: 'Net zoals Wilhelm Tell staan de Zwitsers symbool voor het verzet van vele Europeanen tegen een vreemde overheersing. De islam met zijn minaretten en moskeeën hoort niet thuis in Europa'.

'Opnieuw heeft het gezond verstand het gehaald op het politiek correcte denken. Ondanks decennia van multiculturele indoctrinatie blijkt de weerbaarheid van o.a. de Zwitsers - nog - niet gebroken'. 

'Het getuigt van politieke moed en gezond verstand om een verbod op de bouw van minaretten te stemmen en te steunen. De Zwitsers staan symbool voor het verzet tegen de islamisering van Europa. De Zwitsers gedragen zich als Wilhelm Tell die zich eveneens verzette tegen vreemde overheersing en vocht voor een Zwitsers Zwitserland. De islam hoort inderdaad niet thuis in Europa. In tegenstelling tot de politieke overheden die de islam omarmen en ermee collaboreren, wil een meerderheid van Europeanen de oprukkende islam een krachtig halt toeroepen'.

 Dewinter zal namens het Vlaams Belang een voorstel van decreet indienen ter aanpassing van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Filip Dewinter wil het decreet zodanig wijzigen dat de overheid 'gebouwen die de culturele eigenheid van de woonomgeving schaden' kan weigeren.

Hierdoor kan de bouwvergunning voor gebouwen zoals moskeeën en minaretten in Moorse of Oosterse bouwstijl die haaks staat op bouwstijl van de omgeving geweigerd worden. Met dit voorstel van decreet wil het Vlaams Belang een duidelijk signaal uitsturen dat moslims zich dienen aan te passen aan onze manier van leven en niet omgekeerd.

Volgens Dewinter moet er een halt toegeroepen worden aan de wildgroei van moskeeën en minaretten in Vlaanderen. 'Al te dikwijls zijn moskeeën en minaretten immers de symbolen van de islamisering van een wijk of buurt', besluit Dewinter.