Verbruikersorganisatie OIVO en de Vereniging van de Industrie van Waters en Frisdranken (VIWF) zijn niet gewonnen voor een taks op frisdrank. De denktank Itinera Institute opperde dinsdagochtend dat een taks van 3 eurocent per liter de staat jaarlijks 36 miljoen euro kan opbrengen. Dat bedrag zou kunnen worden gebruikt om obesitas te bestrijden.

Een taks van 3 cent per liter frisdrank zal geen invloed hebben op het koopgedrag, stelt OIVO dinsdagavond. Daarvoor is volgens Amerikaans onderzoek minstens een prijsstijging van 10 procent nodig. Het verbruikerscentrum vraagt zich ook af waarom Itinera zich op frisdrank concentreert en niet op bijvoorbeeld chocolade.

De VIWF treedt dat standpunt bij. "Het gaat om een complex probleem dat om een globale aanpak vraagt", zegt secretaris-generaal Nadia Lapage. "Voeding en levensstijl moeten in hun geheel worden bekeken."
Als de overheid de strijd tegen obesitas wil opvoeren, moet ze volgens OIVO andere middelen inzetten.

"Om de gewoonten te veranderen, moet de blootstelling aan de bewuste producten worden afgebouwd. Er dient informatie te worden verspreid over de gevolgen voor de gezondheid, zodat de invloed van de industrie minder groot wordt."