Volgens staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet (cdH) is er geen rechtstreeks verband tussen de regularisatie en de huidige toevloed van asielaanvragen. Dat heeft hij geantwoord op vragen in de Senaatscommissie Sociale Zaken, waar de regularisatie van asielzoekers onder de loep genomen werd.

Ongeveer halverwege de regularisatiecampagne, die loopt van 15 september tot 15 december, kan Wathelet nog geen cijfers geven over het aantal regularisatiedossiers dat ingediend is. "Ik wil de geruchtenmolen over de cijfers niet voeden en zal dan ook wachten tot ik de reële cijfers in handen heb om daarover te communiceren." In de media circuleren cijfers tussen 10.000 en 350.000 dossiers, "het reële aantal regularisatiedossiers zal daar ergens tussenin liggen," voegde Wathelet laconiek toe.

Wel benadrukte de staatssecretaris dat er geen rechtstreeks verband is tussen de regularisatie en de toevloed van asielaanvragen, en daarbij aansluitend de huidige opvangcrisis. "De toevloed aan asielaanvragen is een Europees verschijnsel, de regularisatiecampagne speelt daarin geen rol," aldus Wathelet.

Vanuit de commissie kwamen ook vragen over de omloop van valse documenten in regularisatiedossiers en de mogelijke sancties daarvoor. Wathelet wees op de samenwerking tussen het parket en de Dienst Vreeemdelingenzaken (DVZ). "Als wij fraude vaststellen, hebben wij de mogelijkheid om het parket in te lichten. Of er vervolgd wordt, is een verantwoordelijkheid van justitie. De sanctie van DVZ is eenvoudigweg dat fraudeurs geen verblijfsvergunning krijgen."

Verder gaf Wathelet nog toelichting bij wat er na 15 december zal gebeuren. Het is de bedoeling om de ingediende regularisatiedossiers dan "binnen afzienbare tijd" af te handelen. DVZ heeft 60 extra personeelsleden om de regularisatiedossiers te verwerken. Mensen die niet aan de regularisatiecriteria voldoen, zullen uitgewezen worden. Wathelet wees er nog op dat enkel de regularisatiecriteria rond duurzame lokale verankering op 15 december vervallen. De criteria rond de lengte van de asielprocedure en de prangende humanitaire situatie blijven gelden.