Woensdag treedt de nieuwe federale regering in functie na de vervanging van Herman Van Rompuy door Yves Leterme. De ploeg houdt in de namiddag een eerste ministerraad waarna de premier een regeerverklaring voorleest in het parlement.

De huidige premier Herman Van Rompuy zou woensdag om 10.30 uur het ontslag van zijn regering aanbieden aan de koning. Om 12 uur zou Yves Leterme door de koning ontvangen worden. Hij zal dan het staatshoofd de namen van zijn nieuwe ploeg voorleggen, die om 13 uur de eed zou afleggen.

De nieuwe regering houdt dan om 15 uur een eerste ministerraad om de regeerverklaring goed te keuren, die dan om 17 uur door Leterme in de Kamer zal worden voorgelezen en nadien in de Senaat.      

De conferentie van de voorzitters van de Kamer komt meteen na de regeerverklaring bijeen om de werkzaamheden voor de komende dagen vast te leggen. Het debat over de nieuwe regeerverklaring zou donderdag plaatsvinden, de vertrouwensstemming vrijdag.