Nu Wilfried Martens een akkoord heeft bereikt over de aanpak van BHV, staat niets de terugkeer van Yves Leterme (CD&V) als premier in de weg. Open VLD is tevreden dat er een snelle doorstart komt van de federale regering. ‘Nu er duidelijke afspraken zijn gemaakt over hoe het BHV-dossier verder zal worden aangepakt, kan de regering zonder onderbreking verder werk maken van het economisch herstel’, luidt het in een mededeling. Ecolo noemt de aanstelling van Jean-Luc Dehaene ambigue. En Vlaams Belang heeft weinig vertrouwen in Dehaene.
 

‘Die vlotte overgang tussen de uitgaande en inkomende premier is uitermate belangrijk’, klinkt het bij Open VLD. ‘De federale regering moet immers onverkort kunnen inzetten op het economisch herstel door de uitvoering van belangrijke economische herstelmaatregelen zoals de verlengde tijdelijke werkloosheid voor bedienden en de btw-verlagingen in bouw en horeca', aldis de Vlaamse liberalen.

Ecolo: ‘ambigue houding CD&V’


De aanstelling van Jean-Luc Dehaene ‘toont duidelijk de dubbelzinnige houding van CD&V aan, die enerzijds Yves Leterme op een voetstuk plaatst, maar anderzijds bijdraagt om hem in diskrediet te brengen door hem een begeleider te geven’. Dat stelt Ecolo in een mededeling.

De Franstalige groenen herhalen dat ze willen helpen om de stabiliteit in het land te herstellen, maar ze stellen na het akkoord van dinsdag vast dat de meerderheid alleen wil werken. Dat betekent dat ze enkel oplossingen kunnen zoeken waarvoor slechts een gewone meerderheid vereist is. Een aantal institutionele problemen, die vroeg of laat toch opgelost moeten worden, blijven daardoor in de koelkast. Voor Ecolo mist de meerderheid zo een unieke kans.

Vlaams Belang: ‘opnieuw onderhandelen is opnieuw prijs betalen’

Vlaams Belang heeft niet veel vertrouwen in het aanstellen van Jean-Luc Dehaene. Hij heeft altijd al gepleit voor het globaal behandelen van de staatshervorming en BHV. ‘Onderhandelen over BHV betekent in de eerste plaats dat Vlaanderen hoe dan ook een prijs zal moeten betalen’, stelt de partij.

‘Dit gaat regelrecht in tegen het Vlaams regeerakkoord van 2004, waarin het principe 'onverwijlde splitsing zonder prijs' stond ingeschreven, en dat in de bijlage van het huidige Vlaams regeerakkoord is overgenomen’, luidt het in een mededeling.

De bal ligt voor Vlaams Belang nu in het kamp van het Vlaams parlement en de Vlaamse regering. Zij kunnen, in het kader van het ‘assertief’ beleid in het kader van het Vlaams regeerakkoord, ervoor zorgen dat ‘alle wettelijke instrumenten’ gebruikt worden om welke toegeving dan ook die op het federale niveau zou worden voorgesteld, te blokkeren.

N-VA: ,,Depannage door Dehaene bijzonder gênant voor Leterme"

"Na Martens moet nu ook Dehaene Leterme komen depanneren. Die laatste wordt blijkbaar alleen nog bekwaam geacht om op de winkel te letten. Dit is bijzonder gênant." Zo reageert N-VA-voorzitter Bart De Wever dinsdag op de aanstelling van Jean-Luc Dehaene als koninklijk opdrachthouder.

"Na het bijzonder zwakke parcours van de vorige drie regeringen zou men denken dat de lat toch wel erg laag ligt om als nieuwe premier te kunnen slagen in de opdracht", stelt De Wever. "Maar blijkbaar heeft men het desondanks toch noodzakelijk geacht om het dossier-BHV uit handen van Leterme te houden."

Wat Brussel-Halle-Vilvoorde betreft herinnert de N-VA CD&V en Open Vld aan de engagementen die ze zijn aangegaan in de aanvullende Vlaamse regeerverklaring van mei 2005. "Na het beschamende bijna-akkoord van de regering Verhofstadt over BHV is toen onder de Vlaamse partijen afgesproken dat we nooit nog die weg zouden opgaan", zegt de voormalige kartelpartner van CD&V.

Dat Jean-Luc Dehaene nu de "BHV-dans" mag leiden, is wel erg cynisch, meent Kamerfractieleider Jan Jambon. "Uitgerekend hij riep bij de voorbije Vlaamse verkiezingen nog op om vooral niet op de N-VA te stemmen. Ik betwijfel dan ook sterk of hij veel rekening zal houden met de Vlamingen in Brussel-Halle-Vilvoorde."

PS: Stabiliteit van het land garanderen en regeringswerk voortzetten

De PS wil alles in het werk stellen om de stabiliteit van het land te garanderen, zo klinkt het in een persbericht van de Franstalige socialisten. Ook benadrukken ze dat de regering moet blijven werken aan de economische en sociale dossiers.

PS-voorzitter Elio Di Rupo zegt in het persbericht akte te nemen van de beslissing van de koning om Jean-Luc Dehaene aan te stellen als "koninklijk opdrachthouder". In die hoedanigheid moet hij een voorstel ten gronde doen over een oplossing voor de institutionele problemen en in het bijzonder voor het probleem BHV.

"De PS vangt constructief aan met de discussies en verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om zowel de stabiliteit van het land te garanderen, als de regeringsactiviteiten voort te zetten ten gunste van de burgers," verklaart de PS.

Voor de partij ligt de prioriteit der prioriteiten bij het voortzetten van het regeringswerk rond werkgelegenheid, gezondheidszorg, pensioenen, etc. "Het is daarom dat de PS overtuigd is van de noodzaak om een onderhandelde en evenwichtige oplossing uit te werken voor het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde", verduidelijkt de partij.

Voor wat betreft de missie van Dehaene, wijst de PS haar vice-voorzitter en minister van Staat Philippe Moureaux aan als expert. Hij zal helpen met het formuleren van voorstellen voor een oplossing rond BHV.

LDD: wantrouwen Franstaligen zal tot 4 jaar immobilisme leiden

Dat Jean-Luc Dehaene wordt aangesteld om een voorstel te formuleren voor de onderhandelingen over de institutionele problemen, is volgens Lijst Dedecker voor CD&V de enige manier om Yves Leterme uit de wind te zetten als premier. "Dat betekent dat de Franstalige partijen nog altijd niet het minste vertrouwen hebben in hun nieuwe premier, en dat deze regering nog 2 jaar op eieren loopt. Dat wordt dan 4 jaar immobilisme", klinkt het.

Voor LDD is de aanstelling van Dehaene de tweede vernedering voor Leterme in een week tijd, nadat Wilfried Martens hem "als een blindengeleider de weg moest tonen naar de Wetstraat 16".

Met Dehaene als coach moet Leterme op communautair vlak geen kleur meer bekennen en worden de oplossingen voor Brussel-Halle-Vilvoorde verder vooruit geschoven, meent Jean-Marie Dedecker. "Dan kan Leterme net voor de federale verkiezingen in 2011 zonder schaamte de Vlaamse kaart trekken, en de murw geslagen Vlaamse kiezers weer een rad voor de ogen draaien."

Gennez: groot "déjà vue"-gehalte

Sp.a-voorzitster Caroline Gennez reageert verwonderd over de opdracht van Jean-Luc Dehaene. Een oud-premier (Wilfried Martens) geeft een andere oud-premier (Jean-Luc Dehaene) de opdracht om in plaats van de toekomstige premier (Yves Leterme) een oplossing te vinden voor een dossier dat de vorige premier (Herman Van Rompuy) had moeten oplossen in één van zijn werven, luidt haar analyse.

Gennez had liever gezien dat de meerderheid binnen de regering een consensus zou uitwerken over de splitsing van BHV, die aan het parlement zou voorgesteld worden. De sp.a is steeds bereid geweest om aan een oplossing mee te werken als die goed is voor de Vlamingen, voegde ze er nog aan toe.
De huidige constructie heeft voor de sp.a een hoog "déjà vu"-gehalte en getuigt niet van veel vertrouwen in de huidige ploeg, aldus nog Gennez.
 

Groen! hoopt "eindelijk" op ambitie

Nu de federale regering woensdag een doorstart maakt, vraagt oppositiepartij Groen! zich af of "er eindelijk ambitie kan komen". "Na twee jaar chaos onder Leterme en een klein jaar rustige vastheid of stilstand onder Van Rompuy willen we dat er nu eindelijk geregeerd wordt en dat enkele belangrijke dossiers aangepakt worden", zegt Groen!-voorzitter Wouter Van Besien.

Groen! merkt op dat de voorbije twee jaar al 34 verschillende personen minister of staatssecretaris waren in de federale regering. "We hebben 3 verschillende premiers gekregen waaronder 1 premier die nu opnieuw wordt opgevist. Dat toont een absoluut gebrek aan stabiliteit en coherentie", klinkt het.

Omdat het resultaat van de drie afgesloten "werven" (kernenergie, asiel en migratie, begroting) bijzonder mager oogt, roept Groen! de regering op die werven te heropenen. Bovendien moeten er volgens de partij drie extra werven geopend worden: een groene ’new deal’ voor de economie, eerlijke fiscaliteit en bestrijding van de armoede.

De Vlaamse groenen vragen zich ook af of de keuze voor Leterme wel tot een duurzame regering zal leiden. Ten eerste hangt er "nog steeds een juridisch zwaard van Damocles boven het hoofd van Leterme". Wat hij met de informatie gedaan heeft die zijn toenmalige kabinetschef van een magistraat heeft gekregen, is niet onderzocht door justitie en is dus nog steeds duister, luidt het. Ten tweede twijfelt Groen! aan de diplomatieke kwaliteiten van Leterme, terwijl ons land ten derde geen nood heeft aan koninklijk opdrachthouder Dehaene, maar aan "een premier die zelf de kastanjes uit het vuur haalt".