Eedaflegging stuurt prinselijke missie in de war
Foto: belga

De snelle formatie van Leterme II zorgt voor organisatorisch gerommel tijdens de prinselijke missie in Marokko. De ministers Charles Michel (MR) en Paul Magnette (PS) zijn er samen met prins Filip en prinses Mathilde om een vernieuwd samenwerkingsprogramma te ondertekenen, maar moeten nu snel terugkeren voor de eedaflegging van de nieuwe regering.

In de veronderstelling dat Leterme II woensdag de eed aflegt, keert Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette deze namiddag al terug naar België. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel volgt vanavond. De MR-minister moet eerst nog een handtekening zetten onder het nieuw samenwerkingsakkoord tussen ons land en Marokko. Morgen vliegt Michel meteen na de eedaflegging terug naar Afrika, om de missie van vier dagen vol te maken. 

Omdat het de gewoonte is dat het prinsenpaar tijdens economische missies vergezeld wordt door een federale minister, zal prins Filip in de korte afwezigheid van Michel geen publieke speeches houden.  

Water

Het samenwerkingsprogramma waarvoor het prinsenpaar en de ministers in Marokko zijn, handelt over de periode 2010-2013. 'Met dit nieuwe samenwerkingsprogramma worden we het tweede partnerland van Marokko, na de Verenigde Staten, maar voor Frankrijk', zegt Charles Michel. 

De projecten richten zich, zoals in het vorige programma, onder andere op de toegang tot drinkbaar water. 'Die toegang is fundamenteel aangezien de landbouw de basis vormt van de Marokkaanse economie', aldus Charles Michel. Ook opvoeding staat centraal. Het studiebeurssysteem, al op poten gezet door het vorige samenwerkingsprotocol, wordt versterkt. 'We financieren 2.000 studiebeurzen, waarvan de helft gereserveerd wordt voor vrouwen', benadrukt hij. 

Het samenwerkingsverband bevat ook een luik 'migratiepolitiek'. 'We willen een politiek voeren waarbij we de illegale migratie bestrijden en de legale migratie kaderen', vervolgt de minister.  

Filip en Mathilde hebben tijdens de eerste twee dagen van de reis een bezoek gebracht aan een waterproject en aan de markt in Marrakech, aan een kunstproject in Casablanca en aan de Thysosud-kledingfabriek.