LONDEN  - Een panel onder leiding van de voormalige topambtenaar John Chilcot is dinsdag een onderzoek begonnen naar de Britse rol in de oorlog in Irak. De komende maanden worden tientallen voormalige functionarissen gehoord, onder wie oud-premier Tony Blair, militaire leiders en de chefs van de inlichtingendiensten. Ook hoopt de commissie verklaringen te krijgen van voormalige medewerkers van de Amerikaanse regering.

De openbare zittingen begonnen dinsdag met een ogenblik stilte voor de slachtoffers van de oorlog, onder wie 179 dode Britse militairen. De commissie, die door premier Gordon Brown werd benoemd, moet geen schuldigen aanwijzen, of strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid vaststellen. De aanbevelingen van het panel dienen alleen om in de toekomst niet dezelfde fouten te maken.

Brown zette het onderzoek op om tegemoet te komen aan kritiek op drie belangrijke aspecten van het conflict: de argumenten voor de oorlog, de chaotische voorbereiding van de invasie en het verzuim om plannen te maken voor de wederopbouw.

Chilcot zei dat het eindrapport van de commissie niet voor eind 2010 gereed zal zijn, en misschien nog later als het vergaarde materieel complex blijkt te zijn. Maar hij beloofde dat de commissie 'niet zal schromen kritiek te leveren waar die gewettigd is'.