Wilfried Martens is vanmiddag door de koning van zijn opdracht als begeleider ontlast. Niets staat een tweede ambtstermijn van Yves Leterme als premier nu nog in de weg.

Martens heeft vanmorgen samen met de voorzitters van de vijf meerderheidspartijen een akkoord bereikt over de lancering van een methode om de problematiek van Brussel-Halle-Vilvoorde aan te pakken. Oud-premier Jean-Luc Dehaene wordt belast met het voorstellen van oplossingen. Het idee van een werkgroep om de kieskring van Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen, werd afgevoerd.

Dehaene als ontmijner BHV

Jean-Luc Dehaene krijgt de opdracht een oplossing voor te bereiden. Officieel klinkt het dat de koning hem belast met 'het maken van een voorstel ten gronde voor de eerste minister en de voorzitters van de meerderheidspartijen, die de onderhandelingen zullen voeren inzake institutionele problemen en in het bijzonder Brussel-Halle-Vilvoorde'.

Door deze formule zou Dehaene, die de titel 'koninklijk opdrachthouder' krijgt, niet moeten functioneren als raadgever van Yves Leterme. Hij zal in eerste instantie alleen werken en regelmatig verslag uitbrengen bij de partijvoorzitters en de premier. De uiteindelijke beslissing zal genomen worden door de partijvoorzitters en de eerste minister. Dat zou tegen Pasen moeten gebeuren. Voor de zomer moet het parlement het akkoord hebben goedgekeurd.

Dehaene zelf wil geen enkele verklaring afleggen en voorziet ook geen persconferentie. Hij is van mening dat de hem toegewezen opdracht maar een kans op slagen heeft als ze in alle discretie verloopt. Hij 'hoopt dat alle betrokken partijen en al zijn gesprekspartners, zoals vermeld in het rapport van Wilfried Martens, de onderhandeling aangaan in goede trouw en in alle discretie', luidt het nog.

Weg vrij voor Leterme II: morgen eedaflegging

De regering Leterme II zal morgen de eed afleggen in de Kamer. Volgens La Libre keert minister van Energie Paul Magnette (PS) vanmiddag en minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel (MR) vanavond terug uit Marokko, waar ze prins Filip vergezelden op een handelsmissie. Na de eedaflegging gaat Michel opnieuw naar Marokko.

Yves Leterme wordt op Buitenlandse Zaken waarschijnlijk opgevolgd door vicepremier Steven Vanackere (CD&V). Het kabinet van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven zou geleid worden door Inge Vervotte (CD&V), maar bevestigd is dat nog niet.