Het Algemeen Eigenaars- en Mede-Eigenaars Syndicaat (AES) en Eric Libert en Christian Van Eycken van het FDF hebben bij het grondwettelijk hof de annulering van het Vlaamse grond- en pandendecreet geëist. Dat meldt de krant Le Soir.

Het Vlaams grond- en pandendecreet biedt 69 gemeenten het recht om bij de aankoop van bouwkavels voorrang te geven aan kopers die een nauwe band hebben met de streek. 

Volgens de tegenstanders zou het Vlaamse decreet in strijd zijn met de grondwet, de Europees verdrag voor de rechten van de mens en het verdrag over de Europese minderheden.