In het Vlaamse hoger onderwijs blijft de K.U.Leuven de instelling met de meeste studenten. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid voor wat betreft het aantal inschrijvingen op 31 oktober.

Op dat ogenblik telde de K.U.Leuven 29.386 studenten, de Universiteit Gent 27.941, de Hogeschool Gent 16.429, de Universiteit Antwerpen 10.505, de Karel de Grote-Hogeschool 9.436, de Arteveldehogeschool 9.360 en de Vrije Universiteit Brussel 8.031.

In totaal waren eind oktober 196.226 studenten ingeschreven in het hoger onderwijs, een stijging met 8.441 of 4 procent in vergelijking met hetzelfde tijdstip vorig jaar. Zowel de K.U.Leuven als de Universiteit Gent zagen hun studentenaantal met 6 procent toenemen.

Hoge stijgingspercentages waren er voor de Transnationale Universiteit Limburg (+19 procent), Arteveldehogeschool (+13 procent) en Hogeschool West-Vlaanderen, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen en Universiteit Antwerpen (elk +11 procent).