Islamitische landen willen een verdrag door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties loodsen dat religieuze symbolen en geloofsovertuigingen moet beschermen tegen spot. In essentie zou dat een verbod op godslastering betekenen.

Algerije en Pakistan zouden het voortouw genomen hebben in een lobbycampagne om de kwestie voor de Algemene Vergadering te brengen. Mocht een dergelijk verbod ooit doorgang vinden dan zou dat waarschijnlijk op breed verzet stuiten in de westerse wereld waar vrijheid van meningsuiting als fundamenteel recht wordt beschouwd.

De landen die de Organisatie van de Islamitische Conferentie uitmaken proberen nu voor elkaar te krijgen dat een in Genève zetelende VN-commissie hun plan accepteert - de eerste stap op weg naar voordraging voor de Algemene Vergadering.