'Vanavond moet er beslissing vallen'
Foto: reuters

In de wandelgangen van de Kamer zei premier Herman Van Rompuy (CD&V) dat er vanavond een beslissing moet vallen over wie de eerste president wordt van de Europese Unie. ‘Het zou erg zijn dat we na acht jaar lijdensweg om het Verdrag van Lissabon goedgekeurd te krijgen er niet in zouden slagen om een aantal aanstellingen te doen.’

De mogelijke benoeming van de eerste minister tot voorzitter van de Europese Raad was donderdag in de Kamer uiteraard hét gespreksonderwerp, zowel in de wandelgangen als in het halfrond. Alsof alles al in kannen en kruiken is, wensten verschillende Kamerleden de premier al veel geluk met zijn nieuwe job.

Vanmorgen is Van Rompuy op audiëntie geweest bij de koning, waar ze hebben besproken hoe ze het gaan aanpakken als vanavond een beslissing valt over de nieuwe Europese topfuncties. Vanmorgen liet vicepremier Laurette Onkelinx (PS) al weten dat de partijvoorzitters van de meerderheid zo snel mogelijk moeten samenzitten om continuïteit in het beleid te garanderen en om een nieuwe vertrouwenscrisis te vermijden, indien Van Rompuy president van Europa wordt.

Wat er ook beslist wordt, Van Rompuy vindt alvast dat hij hier niet als verliezer kan uitkomen. Hij verwijst naar de uitspraak van Jean-Luc Dehaene. Toen die in 1994 naast het voorzitterschap van de Europese Commissie greep, zei hij: 'Ik heb nog een job, ik ben Belgisch premier.'

Van Rompuy voegde er ook nog aan toe: 'Ik onderga dit allemaal met gemengde gevoelens, want ik heb ook hier een plicht'.

In elk geval leidt premier Van Rompuy vrijdagmorgen de vergadering van het kernkabinet en zit hij nadien de ministerraad voor. Dat is donderdag vernomen in de wandelgangen van de Kamer.

Gedicht

Van Rompuy rondde zijn mogelijk laatste optreden in de Kamer vandaag af in de hem typerende stijl: met een gedicht. Ditmaal geen haiku, wel een gedicht van de prins der Nederlandse dichters, Adriaan Roland Holst.

Jean-Marie Dedecker (LDD) citeerde eerst de eerste regels van het gedicht De Ploeger.

Na de repliek van Dedecker voegde Van Rompuy er nog een volledige strofe aan toe, die ook op het monument voor de Oranje Vrijbuiters, een Nederlandse verzetsgroep uit de Tweede Wereldoorlog, te vinden zijn.

Ik vraag geen oogst; ik heb geen schuren,
ik sta in uwen dienst zonder bezit.

...

Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in den oogst geloven
waarvoor ik dien…