België zakt van de 18de naar de 21ste plaats in de corruptiebarometer van Transparency International. 

België strandt dit jaar op de 21ste plaats en daalt 3 plaatsen in het CPI-klassement ten opzichte van vorig jaar. Zonder rekening te houden met de landen van Oost-Europa, Cyprus en Malta, bekleedt België de 10de positie in Europa (het ’oude’ Europa van 15), na Denemarken, Zweden, Finland, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Ierland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Transparency International Belgium is dat te wijten aan het gebrek aan regels en preventieve instrumenten voor het signaleren van onregelmatigheden. Zo heeft een ambtenaar de wettelijke verplichting om de procureur des Konings op de hoogte te brengen van elk misdrijf vastgesteld tijdens de uitoefening van zijn ambt, maar wordt hij niet gesteund in die plicht, geeft Transparency International Belgium aan. "De wet voorziet geen sanctie als hij het feit niet meldt, en bovendien bestaat er geen administratieve onderzoeksinstelling meer waar de ambtenaar zich tot kan richten bij vermoedens - het Hoog Comité van Toezicht werd afgeschaft na de Agusta-affaire." Bovendien heeft België nog altijd geen wettelijke regeling voor de bescherming van ’klokkenluiders’, klaagt de organisatie aan.
 
Onderaan het klassement staan instabiele landen waar de instellingen diep getekend zijn door aanhoudende conflicten: Somalië, Afghanistan, Myanmar, Soedan en Irak. Bovenaan staan Nieuw-Zeeland en Denemarken, op de voet gevolgd door Singapore, Zweden en Zwitserland. 
 
De index is gebaseerd op 13 enquêtes, afgenomen bij experten en zakenlui, geleid door 10 onafhankelijke instellingen (zoals Economist Intelligence Unit, World Economic Forum, de Wereldbank) en geeft hun perceptie weer van het niveau van corruptie van ambtenaren en politici, afkomstig uit 180 landen. 
 
De globale resultaten zijn zorgwekkend. De meerderheid van de onderzochte landen behaalde scores gelegen onder waarde 5 op een schaal van 0 (hoog niveau van waargenomen corruptie) tot 10 (laag niveau). Deze cijfers zijn een weergave van de omvang van corruptie binnen openbare en politieke structuren, een fenomeen dat een praktijk van goed bestuur en verantwoordelijkheid belemmert. 
 
Zonder rekening te houden met de landen van Oost-Europa, Cyprus en Malta, bekleedt België de 10e positie in het Europa van 15, na Denemarken, Zweden, Finland, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Ierland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.
 
In België bestaat er geen wettelijke regeling ter bescherming van ambtenaren die een misdrijf melden (bescherming van klokkenluiders). Resultaat: in België worden gevallen van belangenvermenging en corruptie zelden naar buiten gebracht door ambtenaren, hoewel zij op de geschikte plaats zijn om deze in een vroege fase te bestrijden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig