In de Senaat is een werkgroep 'Politieke partijen' opgericht die zich gaat buigen over de partijfinanciering in ons land. De werkgroep, die wordt voorgezeten door de CDH’er Francis Delpérée, zal antwoorden moeten formuleren op de vragen die de Raad van Europa zich stelt bij het Belgisch model. Dat schrijft La Libre Belgique dinsdag.

De werkgroep werd belast met het 'opkuisen' van de wetgeving omtrent de publieke financiering van politieke partijen en verkiezingsuitgaven. In de eerste plaats moet ze duidelijkere regels opstellen voor de communicatie van ministers tijdens en buiten kiescampagnes.

Het is ook de bedoeling dat de werkgroep moet reageren op een rapport van de Greco (Group of States against corruption) dat in juni gepubliceerd werd. De Greco is een orgaan binnen de Raad van Europa, dat landen bijstaat in hun strijd tegen corruptie. Voor ons land pleit de Greco voor 'een herziening van het geheel van regelgeving rond de financiering van partijen en kiescampagnes, om deze eenduidiger, coherenter, preciezer en effectiever te maken.'

De Greco stelt onder andere voor om de periode te verlengen waarin uitgaven worden gezien als campagnekosten. Ook de wetgevende controle wordt door de Greco met de vinger gewezen. Zo is ze verbaasd dat de federale controlecommissie is samengesteld uit Kamerleden en senatoren, die afwisselend rechter en betrokken partij zijn.

De Raad van Europa vraagt ons land dan ook om een 'zo onafhankelijk mogelijk' controlesysteem voor de financiering van partijen en campagnes op te zetten en dit te voorzien van de nodige middelen om haar controletaken goed te kunnen uitvoeren.