Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) meent dat Maasmechelen Village streng gesanctioneerd moet worden voor de overtreding van de wet op de zondagsrust.

Omdat Maasmechelen Village erkend is als toeristisch centrum kan het winkeldorp genieten van een uitzondering op het verbod om personeel tewerk te stellen op zondag, maar dit betekent niet dat het elke zondag open mag zijn, aldus nog het NSZ. De handelszaken mogen het personeel enkel tewerkstellen op de zondagen tussen 1 mei en 30 september, tijdens de Kerst- en Paasvakantie en op 13 bijkomende zondagen. Deze uitzondering mag niet worden uitgebreid en iedere inbreuk op deze regel moet streng worden gesanctioneerd, luidt het.

Het NSZ betreurt nog steeds dat de gemeente Maasmechelen en dus ook Maasmechelen Village op basis van de wet van 2007 erkend is als toeristisch centrum, omdat dit nadelig is voor de kleinhandelaars.