N-VA wil het parlement van de Duitstalige gemeenschap dagvaarden in verband met het belangenconflict van het Duitse parlement tegen het wetsvoorstel over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. N-VA wil het belangenconflict nietig laten verklaren.

Dat kondigde kamerlid Ben Weyts vanmorgen aan tijdens een interpellatie van premier Herman Van Rompuy in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Het nieuwe belangenconflict is al het vierde tegen hetzelfde wetsvoorstel. De Nieuw-Vlaamse Alliantie stapte  ook naar het Grondwettelijk Hof tegen het vorige belangenconflict dat tegen het splitsingsvoorstel was ingeroepen, maar dat verklaarde zich toen onbevoegd.

Ook tegen het Vlaams decreet over de inspectiebevoegdheid in Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten, dat vorige week onverwacht werd goedgekeurd in het Vlaams parlement, waren al verschillende belangenconflicten ingeroepen. Met deze nieuwe stap hoopt Weyts een opeenvolging van belangenconflicten in de toekomst te voorkomen.

'Pure show'

Vlaams Belang-Kamerlid Bart Laeremans is niet onder de indruk van Weyts' aankondiging. 'Dit is puur voor de show', reageert hij. 'De enige bevoegde instantie is het Grondwettelijk Hof'. Hij verwijt N-VA een kans te hebben gemist door niet vanuit het Vlaamse niveau een initiatief te nemen naar de Duitstaligen om geen belangenconflict te stemmen.      

Premier Herman Van Rompuy herhaalt zijn standpunt dat de periode van het belangenconflict moet worden gebruikt om naar een onderhandelde oplossing te streven. Hij zegt de minister-president van de Duitstalige gemeenschap, Karl-Heinz Lambertz, op diens vraag te hebben ontvangen en nota te hebben genomen van zijn mededeling. Van Rompuy 'betreurt' ook de insinuaties dat er voorwaarden aan het belangenconflict zouden gekoppeld zijn.