De Brusselse raadkamer heeft de behandeling van de zaak Beaulieu vanmiddag uitgesteld naar 30 november aanstaande. Op die datum zal de raadkamer naar alle waarschijnlijkheid oordelen of ze nog bevoegd is om over de zaak te oordelen nu één van de verdachten, Jan Van Camp, tot plaatsvervangend rechter benoemd is in de Brusselse rechtbank van koophandel.

Jan Van Camp is een verdachte in minstens één van de negen gerechtelijke onderzoeken die samen de zaak Beaulieu uitmaken. Nu de man rechter is, geniet hij voorrang van rechtsmacht en is het de kamer van inbeschuldigingstelling die moet oordelen of hij wordt doorverwezen naar een vonnisgerecht.

Het dossier of de dossiers waarin Van Camp een rol speelt, moeten dus naar de kamer van inbeschuldigingstelling verhuizen. De vraag die nu rijst, is of ook alle andere dossiers mee moeten verhuizen. Dat zou het geval zijn als die onlosmakelijk verbonden zijn met de dossiers waarin Van Camp een rol speelt en het is vermoedelijk daarover dat de raadkamer op 30 november haar oordeel zal bekendmaken.

Noch voor nog na de zitting waren de aanwezige advocaten bereid een verklaring af te leggen.