De Europese Commissie zal vóór 27 november een beslissing nemen over de overname van Opel door het Russisch-Canadese consortium Magna/Sberbank. 
De Commissie heeft afgelopen donderdag het laatste dossier ontvangen van de overnemers. Ze bestudeert of de overname botst met de Europese concurrentieregels.
 
 Dit onderzoek, die zal bepalen of de overname geen schade zal berokkenen aan de concurrentie op de Europese automarkt, staat los van het onderzoek naar de Duitse staatssteun, waar de Commissie zich ook nog over buigt. Er is nog geen datum geprikt voor een verdict in dit delicate onderdeel van het Opel-dossier.