Het college van burgemeester en schepenen van de stad Halle roept Karl-Heinz Lambertz, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap, op om geen nieuw belangenconflict in te roepen tegen het wetsvoorstel inzake de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

Halle is van oordeel dat de Duitstalige Gemeenschap op geen enkele manier in zijn belangen geschaad wordt door het wetsvoorstel.

'Dit dossier is voor Halle en de Vlaamse rand rond Brussel van groot belang. De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is niet meer dan het logische gevolg van de grondwettelijke indeling van het land in gewesten en gemeenschappen én van een arrest van het Grondwettelijk Hof dat stelt dat de huidige kieskring ongrondwettelijk is. Het gaat bovendien om de integriteit van ons grondgebied en het respect voor het Vlaams karakter van onze streek', aldus het gemeentebestuur van Halle in een mededeling.

De brief van Halle zal wellicht weinig zoden aan de dijk zetten. Alle partijen die in het parlement van de Duitstalige Gemeenschap vertegenwoordigd zijn met uitzondering van Vivant maakten de jongste dagen bekend dat ze in het parlement het voorstel zullen steunen om een belangenconflict in te roepen tegen het wetsvoorstel over de splitsing van BHV zodat hiervoor de noodzakelijke drievierde meerderheid gehaald zal kunnen worden.