Voorwaardelijke straf voor stamcelpionier Hwang
Foto: afp

De van zijn voetstuk gevallen Zuid-Koreaandse stamcelonderzoeker Hwang Woo-suk is tot een voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld. De 56-jarige Hwang werd schuldig bevonden aan het verduisteren van onderzoeksgelden en het kopen van menselijke eicellen, wat verboden is.

Van de belangrijkste beschuldiging, fraude, werd hij vrijgesproken. De officier van justitie had vier jaar gevangenisstraf geëist, maar omdat hij spijt heeft betuigd kreeg Hwang van de rechter slechts een voorwaardelijke straf.

Hwang had vanwege zijn baanbrekende werk op het gebied van stamcelonderzoek ooit een heldenstatus in Zuid-Korea. In 2006 werd hij echter door de Nationale Universiteit in Seoul ontslagen, nadat was uitgekomen dat hij spectaculaire onderzoeksresultaten deels had verzonnen.

Twee jaar eerder had het door Hwang geleide onderzoeksteam geclaimd er als eerste in te zijn geslaagd menselijke embryo's te klonen. Bovendien zouden de onderzoekers stamcellen aan deze embryo's hebben onttrokken. Een jaar later beweerde Hwangs team stamcellijnen te hebben gecreëerd die matchten met specifieke patiënten. Een dergelijke doorbraak zou het onderzoek naar de genezing van ziektes als Alzheimer en Parkinson een stuk verder op weg helpen.

Hwangs rechtszaak duurde meer dan drie jaar. Hij werkt tegenwoordig voor een particulier onderzoeksinstituut, waar hij zich overwegend bezighoudt met klonen. In 2005, nog voor zijn ontslag bij de universiteit, kloonde hij met zijn team de eerste hond. Hwang mag geen stamcelonderzoek meer doen.