K.U.Leuven-rector Mark Waer en vicerector studentenbeleid Tine Baelmans toonden zich vorige week voorstander van de invoering van een niet-bindende, maar louter adviserende toelatingsproef voor studenten die universitaire studies willen aanvatten. In het studentenblad Veto pleit vicerector onderwijsbeleid Ludo Melis om hierin tevens een taaltest Nederlands op te nemen.

De K.U.Leuven biedt nu reeds aan het begin van het academiejaar de mogelijkheid om taallessen te volgen. "Er bestaat een kloof tussen de taal die gehanteerd wordt in het dagelijkse leven en het taalgebruik in een academische omgeving. Die kloof moet worden overbrugd. Jongeren die uit een milieu komen waar correct taalgebruik geen aandachtspunt is, mogen immers niet benadeeld worden", aldus Melis.

 Vanaf dit academiejaar moeten alle studenten die hun studies willen aanvatten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam verplicht een taaltest afleggen. Ook andere Nederlands universiteiten volgden dit voorbeeld en voerden in enkele faculteiten een verplichte taaltest in.

De K.U.Leuven ziet geen heil in een verplichte taaltest. Melis wil wel sommige taalaspecten zoals begrijpend lezen verwerken in een eventuele oriënteringsproef.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig