Antwerps college zal negatief adviseren
Foto: bam

Het Antwerpse college zal een negatief advies bezorgen aan de Vlaamse regering over de bouwvergunningsaanvraag van de Oosterweelverbinding in zijn huidige vorm. Dat zei Antwerps burgemeester Patrick Janssens (sp.a). De meerderheidspartijen in de Antwerpse gemeenteraad hebben daarover een resolutie uitgewerkt. Die resolutie werd vrijwel unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.

De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (sp.a) riep de gemeenteraadsleden op om de resolutie over een negatief advies unaniem goed te keuren. "Dit is een uniek moment om een unaniem signaal te geven aan de Vlaamse regering", aldus Janssens. De resolutie werd inderdaad quasi unaniem goedgekeurd door meerderheid en oppositie. Enkel Hugo Coveliers (Vlott) onthield zich.

De resolutie stelt dat het college een negatief advies zal afleveren aan de Vlaamse regering over de Oosterweelverbinding "in zijn huidige vorm". Meer concreet wilde Janssens daar niet op ingaan. In de resolutie bedankt de gemeenteraad voorts alle inwoners die hun stem hebben uitgebracht bij de volksraadpleging en roept de gemeenteraad de stad en de Vlaamse regering op om "samen te werken aan een totaaloplossing met een groter maatschappelijk draagvlak".

Vlaams Belang en Coveliers hekelden de bewoordingen "Oosterweelverbinding in zijn huidige vorm". Volgens Filip Dewinter staat zo de deur open voor een aangepast "plan B", al steunde Vlaams Belang de resolutie uiteindelijk wel. Janssens bedankte het Vlaams Belang daarvoor en had het over "verstandig gedrag".

Bart De Wever riep bij het debat namens de N-VA in de Antwerpse gemeenteraad nog op om "de democratische burgeroorlog stop te zetten". Hij zei dat de N-VA bereid was de "verantwoordelijkheid te nemen om opnieuw een consensus te zoeken binnen de meerderheid". De Wever wees ook op de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering die "met iets zal moeten komen wat de Antwerpenaar wel goed vindt, moeilijker en delicater dan ooit".

 De Antwerpse gemeenteraad kwam vanavond bijeen op vraag van meerderheid en oppositie om de volksraadpleging over de Oosterweelverbinding van zondag en de uitslag daarvan te bespreken. 

Groen!: ,,Therapeutische sessie in gemeenteraad'' 

Freya Piryns van Groen! stelde zich maandagavond vragen bij de finaliteit van de Antwerpse gemeenteraad. "Dit lijkt sterk op een therapeutische sessie", zei ze, "om een aantal gemeenteraadsleden wakker te schudden en dat is ook nodig." Ze verwees daarbij naar de CD&V-schepenen Marc Van Peel en Philip Heylen en zei dat "het college niet anders kan dan een negatief advies te geven".

"U hebt het nog altijd niet begrepen: de teerling is geworpen", zei Piryns aan de CD&V-schepenen. "De Antwerpenaars hebben niet gestemd voor een Lange Wapper light, maar wel tegen het viaduct. Een rijvakje verleggen of een opritje aanpassen zal niet volstaan. Deze volksraadpleging is een signaal: de brug is definitief begraven."

Piryns vroeg nog of het Antwerpse college het tunnelalternatief nu voort zal laten onderzoeken, of alles in handen zal leggen van de Vlaamse regering. Ze riep op om "een hand uit te steken naar het ja-kamp" en samen een oplossing te zoeken voor de mobiliteitsproblemen. "Maar die zullen niet meer van de BAM kunnen komen", vervolgde Piryns, die haar pleidooi voor de ontmanteling van de BAM herhaalde.
 

Vlaams Belang : "Arrogantie van de macht is afgestraft"

"De Lange Wapper is dood en begraven. Hij ligt er goed, en hopelijk voor altijd." Dat zei Filip Dewinter van Vlaams Belang bij de start de Antwerpse gemeenteraad over de Oosterweelverbinding. Hij herhaalde zijn vraag om de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) te ontbinden en hekelde al wie de uitslag van de volksraadpleging relativeert. Hij zei nog dat "de arrogantie van de macht is afgestraft".

Dewinter noemde het "hilarisch" dat Antwerps burgmeester Patrick Janssens "zich kroont als overwinnaar van het referendum". Hij riep op tot een aantal snel uit te voeren werken, zoals de aansluiting van de Liefkenshoektunnel op de E17 en het tolvrij maken van die tunnel of de ondertunneling van de kruispunten op de Antwerpse Singel. "Dan zien we wel in hoeverre een tunnel nog noodzakelijk is", stelde Dewinter.

"Vijftien jaar getalm en ruzie en 100 miljoen euro studies verder, is het de Antwerpse burger die uiteindelijk de knoop moet doorhakken. Pijnlijk", zei Dewinter. "Het domste wat de traditionele partijen nu kunnen doen, is hautain de mening van de Antwerpenaar wegwuiven als onbelangrijk en irrelevant."

SP-A: ''Nee-stem is nee tegen tracé niet tegen lokaal probleem"

"De volksraadpleging ging over het tracé. Mensen hebben zich daarover uitgesproken. Niet over een afrit of een lokaal probleem, aan het Sportpaleis of Noordkasteel." Dat zei sp.a’er Jo Vermeulen in de Antwerpse gemeenteraad maandagavond. "Dat moet duidelijk doorklinken in het advies dat het college hierover moet uitbrengen."

 Vermeulen counterde de stelling dat amper 1 op 5 het tracé heeft weggestemd, door erop te wijzen dat slechts 1 op 7 het tracé zijn steun heeft toegezegd met een ja-stem. "Met 130.000 mensen die zijn gaan stemmen en een 40/60-verhouding is dit een duidelijke uitslag", aldus Vermeulen. "De rest zijn achterhoedegevechten."

Ook de sp.a drukte op een aantal ingrepen op korte termijn, zoals verkeersbegeleidingssystemen en de toegankelijkheid van de Liefkenshoektunnel. Daarbij wees Vermeulen erop dat die maatregelen al langer in de pijplijn zitten bij de Vlaamse regering. Hij pleitte er voorts voor dat de stad en de Vlaamse regering in de toekomst gezamenlijk de discussie over mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling zouden voeren.

CD&V-NVA; "Rekening mee houden, binnen cijfermatige context"

"20 procent van de Antwerpenaars heeft tegen het BAM-tracé gestemd, 14 procent heeft voor gestemd en 66 procent heeft niet gestemd en daarmee het dossier in handen van de politiek gelegd. Er moet rekening worden gehouden met de uitslag, maar binnen die cijfermatige context." Dat zei Suzette Verhoeven namens de CD&V/N-VA-fractie in de Antwerpse gemeenteraad.

Volgens het gemeenteraadslid waren er te veel onduidelijkheden - onder meer over de situatie aan het Sportpaleis - en is te weinig de klemtoon gelegd op de postieve punten van de Oosterweelverbinding zoals ze voorligt.

Ze wees er nog op dat de Antwerpenaar een oplossing verwacht van de politiek en dat de bal in het kamp ligt van de Vlaamse regering. "CD&V/N-VA pleit voor een snelle totaaloplossing", besloot ze, terwijl ze er nog op wees dat de fractie vreest dat nu het hele masterplan - met de Scheldekaaien en de tweede fase van de Leien.

LDD : ,,Dikke buis voor de politiek''

Jurgen Verstrepen van LDD had het dan weer over "een dikke buis voor de politiek" en verweet Antwerps burgemeester Patrick Janssens "opzichtig electoraal haantjesgedrag". Hij wees erop dat het resultaat van de volksraadpleging moet worden gerespecteerd en dat dus een negatief advies zou moeten volgen. Verstrepen vroeg nog een duidelijk antwoord "of de brug nu helemaal weg is, of stukjes ervan, of niet" en wat de impact op het Antwerpse masterplan zou zijn.

Open VLD: "Vlaamse regering moet neen ernstig nemen"

Annick De Ridder (Open Vld) drong in de Antwerpse gemeenteraad aan op een negatief advies van het college over de plannen voor de Oosterweelverbinding, maar benadrukte dat dat "de Vlaamse regering niet ontslaat van haar verantwoordelijkheid om een oplossing uit te werken voor het mobiliteitsprobleem." Ze uitte daarbij haar twijfels over hoe CD&V, sp.a en N-VA daarin zouden slagen. "De Vlaamse regering moet de neen van de Antwerpse bevolking ernstig nemen."

De Ridder zei nog dat "een volksraadpleging een goed instrument is om de burger bij het beleid te betrekken" en dat het resultaat moet worden gevolgd. "Dat niet doen, zou een slag in het gezicht zijn van elke Antwerpenaar", aldus De Ridder.

Volgens De Ridder volstaat een betere benutting van de Liefkenshoektunnel niet. Ze drong aan op een volledige uitvoering van het Antwerpse masterplan.