NEEN-KAMP: 'Peeters heeft een duidelijk signaal gekregen'
Patrick Janssens Foto: belga

De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.A) feliciteert actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal met hun overwinning. 'Kris Peeters heeft een duidelijk signaal gekregen', reageert Wim Van Hees van het actiecomité Ademloos.

'Ik wil de actiegroepen feliciteren met hun overwinning', begon Janssens. 'Toen hun plannen voor een referendum bekend raakten, had ik nooit gedacht dat ze genoeg handtekeningen zouden kunnen verzamelen.'

Daarnaast stak Janssens een pluim op de hoed van zijn stadsgenoten. 'Ik ben tevreden dat er veel Antwerpenaren naar de stembus zijn getrokken. Dat is een bewijs van hun engagement en betrokkenheid bij de stad. Het is meteen ook een belangrijk signaal naar de Vlaamse regering toe dat de Antwerpenaar niet achter het BAM-tracé staat.' De verliezers aan BAM-zijde raadt Janssens aan om zich niet te veel in de discussie te mengen en het woord aan de politiek te laten.

'Verantwoordelijkheid bij CD&V en N-VA'  

Volgens Antwerps schepen van Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (Open VLD) ligt de bal nu in het kamp van CD&V en N-VA. 'De uitslag is met een verhouding 60/40 heel duidelijk. Dit ging echt over de inhoud. Er moet rekening worden gehouden met het referendum', zegt Van Campenhout in een eerste reactie.      

Hij is erg tevreden met het resultaat. 'Ik heb mijn geweten en mijn hart laten spreken', besluit de Antwerpse schepen die zich onlangs tot het nee-kamp bekeerde. 'Het is in stadsontwikkeling soms beter om drie jaar niets te doen en iets goed uit te werken, dan om snel iets te doen dat voor 150 jaar slecht is.'

'Pyrrusoverwinning voor Janssens'  

Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter is tevreden met het resultaat van het referendum. 'De Antwerpenaar heeft duidelijk te kennen gegeven dat hij niets moet weten van het BAM-tracé. Wij hebben ons als partij ook telkens verzet tegen de Lange Wapper, en zijn dan ook erg tevreden dat hij vandaag definitief geveld is.'

Dewinter noemt de uitslag ook een nederlaag voor het Antwerpse stadsbestuur en een pyrrusoverwinning voor burgemeester Patrick Janssens.

'Duidelijk signaal'  

Voorzitter Wim Van Hees van het actiecomité Ademloos reageerde zeer verheugd op de uitslag van de Antwerpse volksraadpleging over de geplande Oosterweelverbinding. 'Kris Peeters heeft een duidelijk signaal gevraagd en gekregen.' Van Hees vroeg meteen na de bekendmaking een minuut stilte voor de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).

'Het is ondenkbaar dat hiermee geen rekening wordt gehouden', zegt Van Hees. Hij wijdt erop dat '60 procent van de Antwerpenaars heeft standgehouden en toch neen heeft gestemd, ondanks de druk die is uitgeoefend. Dat is een gigantisch compliment voor de stad en de bevolking. Het zet ook meteen al wie die druk heeft uitgeoefend op zijn plaats', besluitt Van Hees.      

De Ademloos-voorzitter had het over een zeer duidelijke uitslag. 'Een verhouding 40/60 met aan hun kant 3 miljoen euro en aan de onze 75.000 euro: hoeveel duidelijker kan het nog', vroeg hij zich af.

'Dit resultaat kan je niet negeren'

Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal vindt het afgetekend resultaat goed voor het politieke niveau. 'Deze nee kan men niet meer negeren. Noch in Antwerpen, noch in de Vlaamse regering. Een derde van de Antwerpse bevolking heeft zich uitgesproken en dat is een mooie opkomst voor een grootstad.'

Tegelijkertijd roept Claeys op tot een bezinningsperiode waarna alle alternatieven beter onderzocht moeten worden. 'De politiek moet het van hieraf overnemen met goede argumentatie. Voor ons staat het tunneltracé van arup-SUM met stip op één, maar ook de andere alternatieven moeten nu maar eens deftig bestudeerd worden. Dat hoeft allemaal niet lang te duren. Ik denk daarbij aan een alternatief met de Liefkenshoektunnel en betere telematica rond de weg. Belangrijk is vooral dat het verkeer wordt weggehouden van de stad.'      

Wat dat zoeken naar alternatieven betreft ziet Claeys geen rol weggelegd voor de BAM. 'Zij hebben zich volledig ongeloofwaardig gemaakt door voor het referendum bij hoog en laag te beweren dat er geen alternatief is. Het zou dan ook maar zeer raar zijn dat de BAM in de huidige bezetting, die op tien jaar nog geen waterdicht dossier kan afleveren, nu wel op zoek zou gaan naar alternatieven.'

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in