Het hotel dat gerenoveerd wordt in de wijk van de Brusselse Lemonnierlaan en waar zowat 140 asielzoekers verblijven, wordt zeker niet voor woensdag ontruimd. Dat meldt Fedasil, het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, dinsdag.

De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Philippe Courard (PS), meent dat de veiligheid in het hotel niet meer voldoende gewaarborgd is. Fedasil stelt niet meteen nieuwe opvangplaatsen te kunnen vinden.

In de nacht van maandag op dinsdag overnachtten 1.030 asielzoekers in hotels, omdat Fedasil geen opvangplaatsen beschikbaar had.

De eigenaar van het hotel, een hotelketen die momenteel zowat 600 asielzoekers onderdak verschaft, beloofde de bewijzen voor te leggen dat de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden.

Momenteel zijn er onderhandelingen aan de gang tussen Fedasil en de hotelketen om nieuwe plaatsen te vinden. Die zullen eerst aan gezinnen worden toegekend die momenteel in het hotel zijn ondergebracht.

Sinds begin oktober werden dagelijks 1.000 à 1.070 asielzoekers in hotels ondergebracht. Fedasil hoopt dat de beslissing van de ministerraad van 18 september om 800 bijkomende opvangplaatsen te creëren een structurele oplossing zal bieden.