Het interneren van een recidiverende pedofiel na afloop van zijn gevangenisstraf is gerechtvaardigd als hij als gevaarlijk voor de maatschappij kan worden beschouwd. Dat oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag in een arrest waarmee het de Belgische overheid in het gelijk stelt.

Het was de 63-jarige veroordeelde pedofiel Georges De Schepper die naar het Hof was gestapt. Sinds 1970 is hij al acht keer veroordeeld voor feiten van pedofilie, verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Op de laatste dag van zijn laatste gevangenisstraf, 9 oktober 2006, besliste toenmalig minister van Justitie Laurette Onkelinx hem niet te laten gaan, maar te interneren. Zijn vrijlating zou een gevaar voor de maatschappij betekenen, luidde het.

Justitie motiveerde deze beslissing door te wijzen op het niet bestaan van een instelling die aangepast is aan de opvang van een man die schuldig is aan verschillende zedenfeiten met minderjarigen, gekenmerkt wordt door "zwaar afwijkend seksueel gedrag", een alcoholprobleem heeft, de door hem begane feiten voortdurend minimaliseert en een totaal gebrek aan schuldgevoel etaleert.

In hun arrest wijzen de rechters van het Hof erop dat het Belgische gerecht verschillende vruchteloze pogingen ondernam om De Schepper in een psychiatrische instelling te plaatsen. Een poging tot therapie in de gevangenis leverde niet de verhoopte resultaten op.

Volgens het Europees Hof is de internering van De Schepper gerechtvaardigd door de noodzaak de maatschappij te beschermen, terwijl het voor de gecontacteerde instellingen onmogelijk was een geschikte therapie te vinden voor de man.

"Deze vaststelling ontslaat de overheid niet van haar verplichting om alle gepaste maatregelen te nemen om, in een nabije toekomst, een openbare of privé-instelling te vinden die dit soort gevallen kan behandelen", besluit het Hof in zijn arrest.