Het toezicht op de financiële instellingen in België, nu nog in handen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), zal op termijn overgaan in handen van de Nationale Bank van België (NBB). Dat bevestigen beide instanties dinsdag in een persbericht.

In een eerste fase wordt een Comité voor Systemische Risico’s opgericht, dat zal bestaan uit de directiecomités van de beide instellingen. "Dit Comité zal toezien op de gestage toenadering tussen de teams van de CBFA en die van de NBB die bij het prudentieel toezicht betrokken zijn, maar zal tevens het ontwikkelen van nieuwe instrumenten voor het prudentieel toezicht vergemakkelijken", luidt het in een persbericht.

In een latere fase zal de NBB belast zijn met het geheel van het prudentieel toezicht in België, dat wil zeggen met de controle op onder meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

De CBFA blijft bevoegd voor onder meer het toezicht op de financiële markten en de beursgenoteerde ondernemingen, en op de financiële producten. Ze zal ook ruimere bevoegdheden krijgen "op het vlak van de informatieverstrekking aan en de bescherming van de consumenten".

Volgens De Tijd zou de verhuis van de bevoegdheden binnen twee jaar rond moeten zijn. Een groot deel van het personeel van de CBFA zou mee verhuizen naar de NBB.

De overgang van het toezicht op de financiële instellingen naar de Nationale Bank stond dinsdag ook in de beleidsverklaring van premier Herman Van Rompuy.