Net als de CD&V-jongeren vinden ook de jongeren van Open Vld de begrotingsmaatregelen van de regering Van Rompuy onvoldoende. "De begroting bevat te weinig maatregelen, besparingen en hervormingen die dit land structureel uit de sociaal-economische impasse kunnen halen", zo zegt Jong Vld-voorzitter Philippe De Backer.

"Jong Vld betreurt dat er niet meer stappen in de goede richting gezet werden, en hekelt het conservatisme van de christendemocraten en de PS. De regering lijkt niet de wil of de moed te hebben om echte knopen door te hakken", zo luidt de scherpe boodschap van de Open Vld-jongeren.

Voorzitter De Backer hekelt vooral het gebrek aan structurele maatregelen. "We slagen er niet in om mensen aan het werk te krijgen, onze economie te revitaliseren, onze gezondheidszorg betaalbaar te houden, de vergrijzing voor te bereiden en het overheidsapparaat efficiënt te laten werken".

Voor de Open Vld mag de regering Van Rompuy ook niet zomaar overgaan tot de orde van de dag. "De regering Van Rompuy zal lef moeten tonen om de brugpensioenen verder af te bouwen, de degressiviteit (vermindering in de tijd) van de werkloosheidsuitkeringen door te voeren en de groeinorm van 4,5 procent in de gezondheidszorg aan te pakken".

Voorzitter De Backer roept de jongeren ook op om de toekomst "in eigen handen te nemen en niet te rekenen op de overheid".

Structurele hervormingen blijven uit (JONGCD&V)

JONGCD&V, de jongerenpartij van de Vlaamse christendemocraten, betreurt dat de federale regering geen extra besparingsmaatregelen neemt. De jongerenpartij vindt het "teleurstellend dat structurele hervormingen voorlopig uitblijven". Dat zegt voorzitter Pieter Marechal in een reactie op het federale begrotingsakkoord.

De CD&V-jongeren toonden zich bij de opmaak van de begroting al scherp voor de regering-Van Rompuy. Nu er een akkoord is, blijft de jongerenpartij kritisch en sceptisch. De begroting dreigt een "gemiste kans" te worden als er geen "structurele hervormingen" komen. Er is een eerste stap gezet, maar structurele hervormingen lijken uit te blijven. "Door nu slechts 3,3 miljard euro te besparen, schuift men heel wat werk - en moeilijkheden - door naar later", aldus Marechal.

De regering heeft volgens JONGCD&V te weinig rekening gehouden met de problematiek van de vergrijzing. Er gebeurt te weinig om mensen langer aan het werk te houden en het brugpensioen vanaf 58 jaar moet dringend afgeschaft worden. Daarom moet volgens JONGCD&V snel de volgende stap gezet worden. "De federale regering heeft geen tijd om op haar lauweren te rusten. Nu deze begroting rond is, mogen de broodnodige hervormingen niet op de lange baan worden geschoven. De toekomst van onze welvaartsstaat moet worden veiliggesteld", luidt het.

"Deze begroting mag geen eindpunt zijn in het verhaal van de voorbereiding van de vergrijzing. Indien het hier stopt tot 2011, dan is dit een kans die we laten vliegen", besluit Marechal.
 

Regering rijdt het land richting afgrond (SLP)

De regering-Van Rompuy weigert zijn verantwoordelijkheid te nemen en neemt geen duidelijke keuzes. Daardoor rijdt ons land richting afgrond. Dat zegt SLP-voorzitter Geert Lambert in een reactie op het federale begrotingsakkoord.

"De vergrijzing, de staatsschuld, het energievraagstuk en de institutionele crisis worden niet aangepakt en dus doorgeschoven naar de volgende generaties", dixit Lambert. Die volgende generaties zullen volgens de SLP-voorzitter "hun hele actieve leven moeten betalen voor de als stabiliteit verkochte stilstand die België sinds juni 2007 in zijn greep heeft".

Lambert merkt ook op dat Van Rompuy niets gezegd heeft over de staatshervorming. "Een mens zou zich gaan afvragen waarvoor dit land twee ministers van institutionele hervormingen in dienst houdt, nadat we al twee voorzitters van een gemeenschapsdialoog en drie koninklijke bemiddelaars zagen passeren". "Het oorverdovende stilzwijgen over dit thema bewijst eens te meer dat Van Rompuy elke verantwoordelijkheid uit de weg gaat en niet van plan is om meer te doen dan het warmhouden van zijn stoel tot de volgende verkiezingen", aldus Lambert.

"De conclusie na deze State of the Union is niet alleen negatief, ze is zorgwekkend en zelfs beangstigend. (...) Ons medeleven gaat uit naar de jongeren", besluit Lambert.