De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begrotingscontrole voor 2009. Het begrotingstekort kon worden teruggebracht van 560 miljoen euro tot 340 miljoen euro. Dat hebben Brussels minister-president Charles Picqué (PS) en minister van Financiën en Begroting Jean-Luc Vanraes (Open VLD) bekendgemaakt.

Oorspronkelijk bedroeg het Brusselse begrotingstekort voor 2009 560 miljoen euro. Maar de Brusselse regering bereikte een akkoord over 184 miljoen euro aan verminderde uitgaven en voor 37 miljoen euro aan extra ontvangsten.

Zo levert het Brussels gewest volgens Picqué en Vanraes 'ruim 220 miljoen euro budgettaire inspanningen om zijn begrotingscontrole voor 2009 af te ronden'.

Aan de uitgavenkant was er vorige week al een akkoord gevonden rond 126 miljoen euro aan besparingen. Uiteindelijk werd nog 58 miljoen euro extra gevonden door 'een vermindering van de intrestlasten' en 'een screening van de noodzakelijke middelen op een aantal uitgavenposten'.

Aan de ontvangstenzijde werd 37 miljoen euro gevonden. Het gaat dan onder meer om 20 miljoen euro aan dotaties van de personenbelasting die pas in 2010 aan de federale overheid zullen terugbetaald worden.      

Minister-president Picqué wijst erop dat het begrotingstekort door deze extra inspanningen kan teruggebracht worden tot 340 miljoen euro en dat is lager dan wat de Hoge Raad voor Financiën (HRF) voorstelde, namelijk 359 miljoen euro. Volgens minister Vanraes is met dit akkoord 'de basis gelegd om de komende jaren een beleid te voeren, gebaseerd op solide begrotingen'.