Oppositiepartij sp.a heeft vragen bij het feit dat de besparingsoperatie van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V), zoals aangekondigd in zijn hervormingsplan, "enkel wordt doorgerekend op kap van de gewone soldaat". "Waarom worden er geen andere pistes voorgesteld die ook een budgettaire impact hebben?", vraagt Kamerlid David Geerts zich af.

Geerts stelt zich vragen bij de beoogde besparing van 97 miljoen euro. "Dat De Crem eens uitlegt hoe hij dit cijfer in de begroting 2010 kan halen", luidt het.

De sp.a’er betreurt dat de besparing ten koste gaat van de gewone soldaat. Hij vraagt of de aankoop van bepaald materiaal wel nodig is. "En hoe zit het met de belofte van de minister om buitenlandse operaties te concentreren?", vraagt hij.

Ludwig Vandenhove, voorzitter van de Kamercommissie Defensie, heeft ook bedenkingen bij de aangekondigde sluiting van 23 legerkazernes. "Hoe hij dit precies gaat organiseren is me voorlopig een raadsel. Bovendien vraag ik me af of we op termijn wel kunnen spreken van een echte besparing. Het sluiten is een zaak, er moet met die eigendommen dan ook iets gebeuren." Vandenhove wijst erop dat een sluiting ook geld kost, enkel nog maar bodemonderzoek en -saneringen die noodzakelijk zijn op de meestal vervuilde terreinen."

Geerts en Vandenhove hekelen nog de "respectloze communicatie" van De Crem en betreuren dat de commissie Defensie woensdag, als de minister zijn plan zal hebben toegelicht, "enkel nadien akte kan nemen van zulke ingrijpende beslissingen".