De hervormingsplannen voor het leger zijn "drastisch" en minister van Defensie Pieter De Crem legt "de verkeerde klemtonen". Dat zegt Vlaams Belang-Kamerlid Bruno Stevenheydens.

In de aangekondigde sluiting van 32 militaire kwartieren houdt De Crem volgens Stevenheydens te weinig rekening met de "lokale verankering" van de manschappen. "We krijgen het gevoel dat men de manschappen als naamloze nummers beschouwt zonder rekening te houden met hun positie en die van hun gezin/familie", aldus Stevenheydens.

De partij stelt zich ook vragen bij de voorziene afbouw van het legerpersoneel. "De afslanking naar 34.000 manschappen - in tegenstelling tot het eerdere cijfer van 37.725 lijkt ons ook drastisch, meer bepaald omdat de aanwerving van (gespecialiseerde) manschappen problematisch verloopt en wij ons vragen stellen over de haalbaarheid van de doelstelling van de minister om jaarlijks 1300 jonge manschappen aan te werven", stelt Stevenheydens.

Volgens de oppositiepartij legt De Crem de verkeerde accenten. "De lokale verankering en een evenwichtige spreiding van de kazernes zijn wel een belangrijk aandachtspunt. Ook de ervaring en de specialisatie primeren boven op een verregaande afslanking. De doelstelling moet immers niet zijn louter te besparen en de getalsterkte te verminderen tot 34.000 manschappen tegen 2012. De voornaamste doelstelling moet zijn om rekening te houden met de specialisatie en de motivatie van de bestaande manschappen. Een kwalitatieve benadering primeert op de eerder kwantitatieve benadering van de minister", besluit het Vlaams Belang-Kamerlid.