Het Grondwettelijk Hof verklaart zichzelf onbevoegd voor het behandelen van het beroep tot vernietiging die het Vlaams Belang had ingediend tegen het belangenconflict rond Brussel-Halle-Vilvoorde dat het Waals parlement in januari in gang had gezet.

Volgens het Vlaams Belang was het Waals parlement niet bevoegd om de motie voor het belangenconflict in te dienen, met name omdat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde geen impact zou hebben op het Waalse gewest of op de bevoegdheden van het Waals parlement.

Het Grondwettelijk Hof zegt dat het zich enkel kan uitspreken over een motie die geen wetgevende norm is. Bovendien kadert de betrokken motie in de regeling van belangenconflicten en daarvoor is het Grondwettelijk Hof naar eigen zeggen niet bevoegd. "Het beroep tot vernietiging behoort klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van het Hof", zo staat woensdag te lezen in het arrest.