Vlaams parlementslid Mieke Vogels (Groen!) is niet te spreken over het voorstel van CD&V-parlementslid Johan Sauwens om een aantal Vlaamse instellingen zoals het Kinderrechtencommissariaat en het Vlaams Instituut voor Samenleving en Technologie (VIST) op te doeken. "Sauwens gebruikt valse argumenten om deze instellingen - die de CD&V soms durven tegenspreken - monddood te maken", aldus Vogels in een reactie.

Sauwens vindt dat het Vlaams parlement kan besparen door een aantal "overbodige instellingen" zoals het Kinderrechtencommissariaat en het VIST te ontmantelen. Groen!-parlementslid Vogels schiet het voorstel af en hekelt de "populistische argumentatie" van Sauwens. Zij wijst er ook op dat de CD&V telkens de oprichting van de instellingen heeft gesteund.

Volgens Vogels gaat Sauwens "helemaal uit de bocht" wanneer hij stelt dat het opdoeken van het Kinderrechtencommissariaat en het VIST een alternatief is voor besparingen op de lerarenweddes. "Het VIST en het Kinderrechtencommissariaat opdoeken zou jaarlijks tot 4 miljoen euro besparing opleveren om de lerarenweddes te betalen heeft men geen 4 miljoen euro maar meer dan 4 miljard euro nodig", aldus Vogels.

Vogels wijst erop dat de betrokken Vlaamse instellingen al eens adviezen durven geven die niet stroken met de mening van de CD&V of de meerderheid. "Wij hebben dan ook de indruk dat Sauwens het excuus van de besparingen gebruikt om het VIST en het Kinderrechtencommissariaat monddood te maken", besluit Vogels.