Het Itinera Institute maakt brandhout van de federale begroting. De onafhankelijke denktank vindt de inspanningen van de regering-Van Rompuy totaal onvoldoende. 'De regering mist termijnvisie en de politieke ambitie tot structurele hervormingen. Alles wordt gereduceerd tot budgettair noodbeleid. Het pakket aan relancemaatregelen zal weinig zoden aan de dijk zetten. De volgende generatie is het kind van de rekening', luidt het scherp.

Volgens het Itinera Institute heeft de regering-Van Rompuy zich beperkt tot het 'minimum minimorum' en raken de voorgestelde maatregelen niet verder dan 'brandweerbeleid'. Zo mist de denktank een duidelijk budgettair traject voor na 2010. 'Er worden geen structurele maatregelen genomen om economie en sociale zekerheid beter te maken. Er is alleen een hoge rekening voor de toekomst', klinkt het.

De denktank is ook scherp voor het gebrek aan visie op het vlak van energiebeleid. 'Het monopolie van Electrabel wordt verstevigd (kernenergie) en er wordt de kans gemist om via groene fiscaliteit een aanzet te geven voor lagere fiscaliteit elders (bv. op arbeid)'.

Het Itinera Institute roept de regering op drie dingen te doen: een budgettair meerjarenplan met duidelijke keuzes uitstippelen, structurele hervormingen om de sociale zekerheid duurzaam te maken en een gedegen fiscaal beleid dat economische groei en werkgelegenheid bevordert.