ACV niet te spreken over ingreep in tijdskrediet

De vakbond zegt dat hij in de begroting eigen bekommernissen herkent en gehoor krijgt voor diverse eisen. Het gaat bijvoorbeeld om de zware inspanning die wordt geleverd door de banken, bijkomende maatregelen tegen fiscale fraude en bijdragefraude of een vrijwaring van de vervangingsinkomens.
Ontgoocheling is er bij het ACV over het feit dat er amper een inspanning is gevraagd van de vermogens en inkomens uit vermogens, of dat de inspanning van de energiesector "ondermaats" blijft.
Maar absoluut niet te spreken is het ACV over de ingrepen in tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Dat staat haaks op de beleidsdoelstellingen over het combineren van arbeid en gezin, vindt het ACV.

UNIZO: 'Degelijk, maar zonder veel ambitie'

'De regering is erin geslaagd het gat in de begroting te dichten zonder burgers en ondernemers hard te treffen. Bovendien komen er enkele goede relancemaatregelen, stijgen de zelfstandigenpensioenen en worden kmo’s bevestigd als het kloppend hart van de economie, zo vindt Unizo.

Maar, zo vindt de ondernemersorganisatie, samen met de crisis ebt ook de 'sense of urgency' weg, zonder een radicale koerswijziging. Het momentum dreigt te worden gemist, wat veel geld dreigt te kosten. Unizo verwijst bijvoorbeeld naar mogelijke efficiëntiewinsten bij de overheidsdiensten en de gezondheidszorg.

ABVV: 'Geen gevreesde sociale afbouw'

De socialistische vakbond ABVV is tevreden dat er in de begroting geen sprake is van de gevreesde sociale afbouw, maar vraagt zich ook af hoe lang dat nog zal duren. De sociale afbraak is vermeden, concludeert het ABVV. De groeinorm in de gezondheidszorg blijft op 4,5 pct, de pensioenen en welvaartsvastheid worden gevrijwaard. Het tekort in de sociale zekerheid wordt gecompenseerd.

Scepticisme is er evenwel ook, over de notionele intrestaftrek waar niet echt een einde aan wordt gemaakt, of de btw-verlagingen in de horeca zonder tegenprestatie inzake werkgelegenheid of een prijsverlaging.
Grote zorgen zijn er bij de vakbond over de vrijwaring en het behoud van de tewerkstelling, vooral in de openbare sector. Het ABVV zegt waakzaam te blijven over de regeringsbeslissingen en de uitvoering ervan.

VBO ziet gemiste kansen

Positief voor het VBO is onder meer de intentie van de regering om het systeem van tijdelijke werkloosheid voor bedienden te verlengen, of de verlenging van de levensduur van de oudste kerncentrales.

Het VBO betreurt dan weer de verhoging van de lasten op ondernemingen, en de plafonnering van de rentevoet die geldt in het kader van de notionele intrestaftrek. Dat laatste destabiliseert het systeem in de ogen van de investeerders, terwijl bijvoorbeeld Nederland zijn systeem nu juist opkrikt.

De regering, zo vindt het VBO, schiet tekort in het klaarstomen van onze economie en samenleving voor de uitdagingen van morgen. Wezenlijke structurele maatregelen op vlak van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid blijven uit. Dit terwijl de voornaamste handelspartners niet stil zitten, aldus het VBO.

ACLVB: 'Evenwichtig, maar geen enthousiasme'

De liberale vakbond vindt in de begroting relatief evenwichtige maatregelen terug, in een moeilijke economische context, maar niks om zeer enthousiast over te zijn.

Een goede zaak voor de liberale vakbond is onder meer de aanpassing van de maatregelen rond de notionele intrest. Het gebrek aan ambitie op gebied van fiscale fraudebestrijding wordt dan weer betreurd.