De oppositiepartijen zijn niet onder de indruk van de regeerverklaring van premier Van Rompuy. Ze zien vooral weinig doortastende maatregelen om het begrotingstekort weg te werken.

Jan Jambon (N-VA)

'Wie goed door het bos kijkt van alle kleine maatregelen, stelt één conclusie vast: deze federale regering vlucht weg van haar verantwoordelijkheid en stelt een totaal waardeloze begroting op.' Dat vindt N-VA-kamerfractieleider Jan Jambon die vooral Open VLD en begrotingsminister Guy Vanhengel schuldig verzuim verwijt.

Jambon vindt het hemeltergend dat de regering zelfs niet in geslaagd is om het minimalistische doel van het inperken van de schuld met 3,3 miljard te realiseren met besparingen, maar moet grijpen naar nieuwe belastingen zoals hogere accijnzen op brandstoffen en sigaretten. De banken en Electrabel zullen wellicht hun premie aan de staat doorrekenen aan de consument.       

Jambon wijst er ook op dat Open VLD de vorige week dure eden gezworen heeft over het inkrimpen van het overheidsapparaat maar genoegen moet nemen met een 'verwaarloosbare' 100 miljoen euro aan besparingen. 'Ik stel vast dat een regering met liberalen zich samen met Di Rupo gewoon neerlegt bij een gigantisch begrotingsdeficit en daar niets aan doet, de burger opzadelt met hogere belastingen en intussen het logge overheidsapparaat ongemoeid laat', luidt het.

Bruno Tobback (SP.A)

De beleidsverklaring van Herman Van Rompuy bevat maar weinig beleid en komt neer op stilstand, verborgen achter mooie woorden. Zo vatte SP.A-kamerfractieleider Bruno Tobback de verklaring van de premier samen. De regering steekt de vinger in de dijk, in afwachting van een nieuwe regering die dan de problemen kan aanpakken, omschreef hij de huidige toestand.

Tobback mist vooral visie in de regeerverklaring, maar erkent dat het gat in de begroting niet in één keer kon worden dichtgereden. De enige grote maatregel die de regering in het kader van de begroting en de beleidsverklaring heeft aangekondigd, komt volgens de Vlaamse socialisten neer op belastingen. Dat geldt zowel voor de heffing voor de banken als voor de energiesector of de klimaatmaatregelen.

Jean-Marie Dedecker (LDD)

Lijst Dedecker is niet te spreken over het bereikte begrotingsakkoord. De partij vindt dat de federale regering is geplooid naar de 'chantage' van Suez/GDF en dat vooral de gewone consument het gelag van de extra belastingen zal betalen. De partij verwijt de regering-Van Rompuy een gebrek aan visie.

Dat de regering heeft beslist om de oudste kerncentrales 10 jaar langer open te houden is volgens LDD wel een goede zaak, maar tegelijk vloeien de voordelen van die beslissingen volgens LDD naar de Franse staat. 'De regering zit in een houdgreep van de Fransen, omdat Electrabel elke extra belasting zal verhalen op de consument', luidt het. Ook de bijdrage van de banken zal worden doorgerekend aan de consument, meent LDD.

'Of het nu de door de dieselprijs, accijnzen op tabak, de dienstencheques of de bedrijfswagens is, het is telkens weer de grote groep van arbeiders, bedienden en middenkaders die de hoofdmoot van de extra belastingen mag dragen, zonder compensaties', stelt LDD-kopman Jean-Marie Dedecker.

 

Gerolf Annemans (Vlaams Belang)

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de 'koehandel' met Electrabel over de nucleaire rente. De 170 of 180 miljoen komt precies overeen met het bedrag dat Electrabel zelf had aangeboden en ligt lager dan de taks die de productenten van kernenergie de voorbije jaren moest betalen.

Voor de partij is het schrijnend dat er voor het Myrrhaproject van het Studie Centrum voor Kernenergie (SCK) in Mol geen geld werd vrijgemaakt.Om dit project inzake de kerncentrales van de vierde generatie van start te laten gaan, had de regering ten laatste in de begroting van 2010 een startbudget moeten voorzien.

De verlengde levensduur van de drie oudere centrales zorgt volgens Vlaams Belang in de praktijk voor een belastingvermindering in plaats van een verhoging. Bovendien zal de Franse energiereus zijn dominante positie in België de komende jaren verder mogen vergroten.

Meyrem Almaci (Groen!)

Groen! meent dat de regering plat op de buik gaat voor Electrabel. Voor het tien jaar langer openhouden van de kerncentrales moet de sector jaarlijks tussen de 215 en 245 miljoen euro betalen. 'Belachelijk laag', vindt Groen!-kamerlid Tinne Van der Straeten.

Electrabel baat nagenoeg het volledige nucleaire park in ons land uit. Kernenergie wordt vrij goedkoop geproduceerd. Daardoor ontstaat een nucleaire rente van naar schatting twee miljard euro. Voor Groen! kan het dan ook niet dat Electrabel per jaar maar een paar honderd miljoen euro betaalt.

'De regering gaat volledig door de knieën voor Electrabel. Ze laat de nucleaire rente ongemoeid, ze pakt de monopoliepositie van Electrabel niet aan, en ze zorgt voor extra winsten voor Frankrijk gedurende 10 jaar', zegt Van der Straeten.