'Het is de taak van de overheid om stabiliteit te bieden. Ons land kan de wind niet veranderen, maar wel de zeilen bijstellen.' Zo begon premier Herman Van Rompuy (CD&V) even na 14.30 uur zijn regeerverklaring.

Van Rompuy haalt de financiële en economische crisis en de vergrijzing aan als belangrijke uitdagingen. Hij benadrukt er meteen bij dat het evenwicht in het stelsel van sociale zekerheid prioritair blijft. Ook ecologie wordt meer dan ooit belangrijk, zegt de premier, die benadrukt dat we moeten vergroenen. 'Ook hier moeten we angst omzetten in hoop.'

In zijn betoog gaat Van Rompuy het eerst in op de financiële crisis. Het zijn de financiële instellingen die de eerste verantwoordelijkheid dragen om het systeem bij te sturen. Maar ook de overheid grijpt in, onder meer door meer controlemechanismen uit te bouwen. 'Deze financiële crisis mag zich nooit meer voordoen', aldus Van Rompuy.

Gezinnen

Daarna weidt Van Rompuy uit over het stabiliseringsprogramma voor de komende jaren dat de overheid bij de Europese Commissie heeft ingediend. Hij stelt dat de doorgevoerde besparingen niet lineair zijn. 'Het reële beschikbare inkomen van de gezinnen blijft stijgen, zowel in 2010 als in 2011', zegt Van Rompuy. Ook blijft de regering oog hebben voor de zwakke groepen in de samenleving.

De premier somt een aantal maatregelen op die de economie moeten ondersteunen. De eerste groep die hij specifiek aanhaalt zijn de boeren, die zwaar te lijden hebben onder de druk op de landbouwprijzen. Ook kmo's en de horeca mogen rekenen op steunmaatregelen van de regering.

Afghanistan

België zal haar militaire en civiele inspanningen in Afghanistan in elk geval voortzetten tot eind 2010,vervolgt Van Rompuy. Hij heeft ook aandacht voor Centraal-Afrika en Congo in het bijzonder, waarbij hij een lans breekt voor de verdere normalisering van de belgo-congolese betrekkingen.

Ook de voorwaarden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, worden gewijzigd. Voortaan zullen vreemdelingen die de Belgische nationaliteit willen aanvragen moeten beschikken over een verblijfsrecht van onbeperkte duur. De voorwaarden bij de naturalisatie-procedure bij de Kamer worden eveneens aangepast. Het zal bovendien mogelijk worden de Belgische nationaliteit af te nemen bij een veroordeling voor bepaalde ernstige misdaden. Voor de gezinshereniging zal in de toekomst een inkomenseis gesteld worden.

Stabiliteit

Van Rompuy eindigt met een boodschap van rust en stabiliteit. 'Het belangrijkste is de richting aan te houden. Dat geeft ook stabiliteit en houvast, zo nodig in tijden van crisis, van onzekerheid en angst. Die rustige vastheid wil de regering bieden.' Daarmee rondt Van Rompuy zijn regeerverklaring af, waarna hij het vertrouwen van de Kamer vraagt.