Aan de groeinorm voor de gezondheidszorg, 4,5 procent boven de inflatie, wordt niet geraakt. De marge die hierdoor ontstaat, zal niet helemaal worden uitgegeven. Een deel gaat naar het toekomstfonds om de vergrijzing op te vangen.

Het totale budget van de gezondheidszorgen bedraagt volgend jaar 24,249 miljard euro. Daarvan gaat 300 miljoen euro naar het toekomstfonds. Er zijn voor 338,84 miljoen euro nieuwe initiatieven en 201,25 miljoen euro besparingen.

Zo komt er een loonsverhoging voor avondprestaties van sommige verpleegkundigen, terwijl onder meer bespaard wordt in de sectoren geneesmiddelen, medische beeldvorming en klinische biologie.

Het tekort in de sociale zekerheid wordt voor volgend jaar begroot op 4,8 miljard euro. Oorspronkelijk lag dat bedrag hoger, maar het werd alweer aangepast aan nieuwe parameters die door het Planbureau werden aangevoerd.