De vakbonden bij Defensie reageren negatief op de hervormingsplannen voor het leger die minister de Pieter De Crem bekendmaakte. De liberale en christelijke vakbond eisen een sociaal plan. De socialistische vakbond wijst de plannen af. "We zijn niet akkoord met de plannen, en zeker niet met de manier waarop ze tot stand zijn gekomen", zegt Dirk Deboodt van het ACOD.

De socialistische bond is er vooral niet over te spreken dat de minister geen overleg pleegde. "Er is enkel gepraat met een beperkt kringetje generaals en kolonels. De militair moet nog maar eens horen dat de zaken boven zijn hoofd zijn beslist", zegt Deboodt.

De plannen zelf kunnen op weinig goedkeuring rekenen bij het ACOD. "Met steeds minder personeel hetzelfde ambitieniveau behouden gaat niet", zegt Deboodt. "En van regionale spreiding is geen sprake". De vakbond beraadt zich over mogelijke acties.

VSOA-Defensie spreekt van "het werk van een curator die is belast met een bedrijf in moeilijkheden". "Wat wij vreesden is werkelijkheid geworden. Van enig sociaal plan is geen sprake meer", luidt het. "Wij eisen een echt sociaal verantwoord beleid dat de begeleidingsmaatregelen uittekent en werkelijk middelen inzet", zegt voorzitter Erwin De Staelen.

Ook het ACV vraagt een sociaal plan.