De tewerkstelling in de financiële sector herstelt stilaan van de terugval in aanwervingen als gevolg van de crisis. Dat blijkt uit de Monster Employment Index van de maand september. Voor de derde opeenvolgende maand laten banken en verzekeringen in ons land een stijgend aanbod aan online jobaanbiedingen optekenen.

Over alle sectoren heen zag de Belgische index de vraag naar werknemers in vergelijking met augustus lichtjes stijgen, wat volgens rekruteringssite Monster wijst op tekenen van stabilisering. Jaar-op-jaar kende België een achteruitgang van slechts 9 procent, het beste cijfer onder alle Europese regio’s.

Tien van de 20 industriesectoren kenden een stijgende vraag naar werknemers tussen augustus en september. Vijf ervan lieten ook een groei op jaarbasis optekenen. Gezondheids- en welzijnswerk blijft de sterkste stijger met +51 procent. Het aantal aanwervingen in transport en logistiek gaat op jaarbasis met 55 procent achteruit. De IT-sector daalde in september tot zijn laagste peil (-24 procent op jaarbasis).

Het aantal jobaanbiedingen steeg op maandbasis het sterkst in Wallonië (+4 procent), gevolgd door Brussel (+3 pct) en Vlaanderen (+3 pct). In Vlaanderen steeg het aantal werkaanbiedingen sinds juni met 11 procent. Op jaarbasis laat Vlaanderen een achteruitgang zien met 1 procent, de beste score van de drie gewesten.