Speurders van de Centrale Dienst ter Bestrijding van de Corruptie deden vanochtend een reeks huiszoekingen in de kantoren en privé-woningen van een tiental ambtenaren. Die ambtenaren worden ervan verdacht smeergeld of voordelen in natura zoals cadeaus, reizen en etentjes aangenomen te hebben van bedrijven in ruil voor overheidsopdrachten.

De onderzoeken worden gevoerd bij de parketten van Brussel, Brugge, Antwerpen, Mechelen en Gent en worden gecoördineerd door het federaal parket. Het federaal parket bevestigde het onderzoek maar geeft geen commentaar.
 
Het dossier is naar verluidt een uitloper van een eerder onderzoek naar corruptie bij de Regie der Gebouwen dat een paar jaar geleden in Brussel werd opgestart. In de marge van dat dossier kwamen ook andere feiten aan het licht.
 
Volgens onze bronnen werken de ambtenaren die nu geviseerd worden bij verschillende diensten bij de Vlaamse en Brusselse administratie. Onder meer bij de diensten die verantwoordelijk zijn voor onderhoud van en het groenbeheer langs de wegen, de dienst onderhoud van waterwegen en de dienst onderhoud en renovatie van gebouwen.